Vyhlásenie občianskeho združenia Slovenské duly k aktuálnej situácii

V našom občianskom združení Slovenské duly (ďalej len OZ Slovenské duly) aktívne sledujeme aktuálny stav ohľadom COVID-19, keďže sa bezprostredne týka aj našich klientiek – tehotných žien (najmä s blížiacim sa termínom pôrodu) a ich rodín.

Uvedomujeme si, že opatrenia, ktoré zavádzajú nemocnice vrátane pôrodníc – zákaz vstupu návštev a sprevádzajúcich osôb, sú vzhľadom na riziká šírenia COVID-19 nevyhnutné a plne ich rešpektujeme.

Napriek tomu, že nemôžeme fyzicky sprevádzať ženy pri pôrode v zdravotníckych zariadeniach, hľadáme alternatívne spôsoby poskytovania našich služieb – ako ženy podporiť pred, počas a po pôrode, a to  aj v čase tejto mimoriadnej situácie. Poskytujme klientkam telefonické či online konzultácie 24 hodín denne. Naďalej však dodržiavame náš Etický kódex, ktorý nedovoľuje dulám sprevádzať ženy pri  pôrodoch doma bez prítomnosti zdravotníckeho personálu.

Naše klientky, ktoré počítali s tým, že budú mať otca dieťaťa, dulu alebo inú sprevádzajúcu osobu so sebou počas pôrodu, môžu byť touto, stále novou, situáciou znepokojené a ustráchané. Chceli by sme preto apelovať na všetkých zdravotníkov a zdravotníčky – venujte im, prosím, pozornosť a čas na upokojenie, hoci všetci vieme, ako extrémne ste vyťažení. Umožnite im mať pri sebe telefón alebo iný komunikačný prostriedok viac ako inokedy, aby sa cítili menej osamotné a dokázali získať podporu svojho partnera či duly aspoň týmto spôsobom.

Milé ženy s blížiacim sa termínom pôrodu, nepodliehajte panike a verte sebe a svojmu telu. Budeme tu pre vás aspoň na diaľku cez telefón, WhatsApp, mail, či skype, akokoľvek budeme vedieť. Nezabúdajte, že každá dula nosí „svoju“ tehotnú ženu v mysli a srdci a spraví maximum preto, aby jej pôrod prebehol čo najlepšie vzhľadom na okolnosti a obmedzenia. Nemení sa to ani v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID-19.

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám mail na info@duly.sk alebo nás kontaktujte cez náš Facebook www.duly.sk.

Verte s nami, že túto situáciu zvládneme.

Výkonný výbor OZ Slovenské duly