Kontakt

Slovenské duly, o. z.

Záhradná ulica 75/5
05911 Hozelec

IBAN SK1111000000002623727213
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 360 76 376
DIČ: 202 206 6288

Štatutárne zástupkyne OZ:

Mgr. Lucia Kubíny – riaditeľka
Mgr. Martina Kucharová – tajomníčka

Výkonný výbor

Mgr. Lucia Kubíny – riaditeľka
Mgr. Martina Kucharová- tajomníčka
Mgr. Irena Dobrovolná
Mgr. Ľubomíra Lapšanská
Ing. Andrea Kožíková
Mgr. Hana Celušáková, PhD.  
Mgr. Mária Hrivnáková

Kontaktná osoba:

Lucia Kubíny – riaditeľka,
mobil: 0944 985 074
mail: dula.lucka@gmail.com, info@duly.sk

Záujem o kurz pre duly:

mail: kurz@duly.sk

Etická komisia:

mail: info@duly.sk

Podporte nás pomocou 2%

2percenta

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 36076376
Sídlo: Záhradná ulica 75/5, 05911 Hozelec

Ďakujeme!