Otvorený list OZ Slovenské duly

“Máme hlboké pochopenie pre to, že súčasná situácia je náročná a na istej úrovni sa dotýka každého z nás. Obzvlášť náročným spôsobom sa dotýka zdravotníckych pracovníkov a ich rodín. Vnímame však ako nevyhnutné, aby aj v súčasnej epidemiologickej situácii bola prioritou pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o tehotnú a rodiacu ženu podpora zdravia v plnosti všetkých kontextov. Žiadame Vás preto o realizovanie takých krokov a opatrení, ktoré zdravie žien a ich rodín podporujú a sú v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie. “

Pokračovať v čítaní listu–>

Spôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti.

Dula

  • je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza mamičku v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia (z gréckeho slova „doula“ – osobná otrokyňa ženy)
  • poskytuje budúcej mamičke emocionálnu a psychickú oporu
  • je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach vo vašom regióne
  • počas pôrodu poskytuje mamičke, prípadne jej partnerovi, nepretržitú psychickú a fyzickú podporu a pomáha rodičke nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie pôrodu
  • po pôrode, v čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami
  • svojou kontinuálnou podporou mamičky dopĺňa starostlivosť odborného personálu
    plne rešpektuje predstavy a rozhodnutia ženy počas pôrodu
  • dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu

Aký je prínos duly?

pôsob, akým žena rodí, sa odráža na jej sebavedomí, na jej vzťahu k dieťaťu, na dieťati samotnom, a teda v konečnom dôsledku na celej spoločnosti.

Prítomnosť duly pri pôrode preukázateľne pozitívne ovplyvňuje jeho dĺžku a možný výskyt komplikácií.

Starostlivosť duly o matku a novorodenca má pozitívny vplyv na kojenie, na dĺžku času, ktorý matka s dieťaťom trávi, na výskyt popôrodnej depresie a o.i. na teplotu rodičky. Matky doprevádzané dulami tiež samotné hodnotia osobnosť svojho dieťaťa, jeho schopnosti a zdravotný stav pozitívnejšie.