Archív kategorií: OZ Slovenské duly

Darujte nám 2% z dane. Lebo na pôrode záleží.

Poukázať 2% z vašich daní niektorej z organizácií neznamená pre vás platbu či príspevok navyše. Ak si túto možnosť neuplatníte, podiel z vašich daní pripadne do štátneho rozpočtu. Touto sumou však môžete podporiť niektorú z neziskových organizácií, ktorá svojím poslaním podporuje hodnoty, ktoré sú vám blízke.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek organizáciu, ďakujeme vám, pretože vieme, že táto forma podpory je pre fungovanie neziskových organizácií veľmi dôležitá.

Ak sa rozhodnete svojimi 2% podporiť nás, pomôžete nám:

 • zabezpečiť stabilitu našich vzdelávacích kurzov, vďaka ktorým každoročne 16 žien ukončí kvalitný ročný vzdelávací kurz pre duly,
 • vytvoriť podmienky pre zaistenie kontinuálneho vzdelávania a supervízií pre duly,
 • rozširovať možnosti pre osvetové aktivity, ktoré v spoločnosti podporujú zmenu perspektívy v nahliadaní na pôrod, materstvo a rodičovstvo.

Aj vďaka vám môžeme poskytovať ženám, ich partnerom a rodinám individuálnu podporu v dôležitých obdobiach ich života.

Ďakujeme!

                                                                                              Vaše duly z o.z. Slovenské duly

Postup, ako poukázať podiel z dane pre rok 2021, nájdete tu:

Postup-pre-2-percenta-2021

Ak ste zamestnanec, predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% (3%) pre Slovenské duly nájdete tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane 2021

2-percenta-oz-slovenske-duly-s

Údaje o organizácii:

IČO/SID: 36076376

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly

Sídlo: Záhradná ulica 75/5, 059 11 Hozelec

Otvorený list OZ Slovenské duly

V Banskej Bystrici, dňa 15.9.2020

Vážený pán predseda vlády SR, vážený pán minister zdravotníctva, vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážení členovia Ústredného krízového štábu,

obraciame sa na Vás v mene občianskeho združenia Slovenské duly, ktoré už od roku 2004 združuje duly – špeciálne vyškolené ženy, ktoré poskytujú emocionálnu a psychickú podporu tehotným a rodiacim ženám a ich rodinám.

Pokračovať na Otvorený list OZ Slovenské duly

Vyhlásenie občianskeho združenia Slovenské duly k aktuálnej situácii

V našom občianskom združení Slovenské duly (ďalej len OZ Slovenské duly) aktívne sledujeme aktuálny stav ohľadom COVID-19, keďže sa bezprostredne týka aj našich klientiek – tehotných žien (najmä s blížiacim sa termínom pôrodu) a ich rodín.

Pokračovať na Vyhlásenie občianskeho združenia Slovenské duly k aktuálnej situácii

2017 – Činnosť OZ Slovenské duly

V roku 2017 OZ Slovenské duly pokračovalo vo svojej činnosti. Naše aktivity si môžte pozrieť vo výročnej správe za rok 2017.

Ďakujeme všetkým priaznivcom.

duly vyrocna sprava 2017

 CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

Občianske združenie Slovenské duly je nezisková organizácia, založená v roku 2004. Hlavnou činnosťou združenia je vzdelávať , združovať a podporovať špeciálne vyškolené ženy / duly ( v profesii dula), aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

CIELE ZDRUŽENIA – VÍZIA

V roku 2017 malo občianske združenie 72 aktívnych členiek. Členky združenia dodržiavajú Etický kódex a raz ročne sa stretávajú na valnom zhromaždení.

Od roku 2017 je možné členstvo v OZ Slovenské duly aj ako člen – sympatizant.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2017

Duly z nášho občianskeho združenia sa v roku 2017 individuálne alebo skupinovo venovali vyše 2000 ženám s ich partnermi. Toto číslo zahŕňa nielen prípravy na pôrod či prípravu na sprevádzanie pri pôrode, ale aj rôzne prednášky s dulou a diskusie s odborníkmi, ktoré duly organizovali. Vyberáme:

 • Seminár o prenatálnej psychológii, tehotenstve, prirodzenom pôrode a žena po pôrode pre homeopatov
 • XXXI. Česko-Slovenská psychoterapeutická konferencia – prednáška a workshop na tému „Pôrod ako slepé miesto v psychoterapeutickom a poradenskom vzťahu”
 • Festival Slovanské dni
 • Festival Drienok
 • Diskusia: Voices Projekt Dieťa – diagnóza Rodič
 • Prednáška na tému prirodzený pôrod na konferencii Láskavosti, jemnosti a radosti
 • Prednáška „Ako pôrod ovplyvňuje rod“
 • Séria vzdelávacích aktivít pre detský domov v Púchove
 • STRETNUTIA V RODINNÝCH A MATERSKÝCH CENTRÁCH
 • MÍĽA PRE MAMU 2017
 • Predstavenie OZ Slovenské duly a činnosť duly ako takej v zamestnaneckom programe Tatra banky/ Naši a neznámi

    

 PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU  DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S 

Aj tento rok sa nám podarilo získať grant z Nadácie Tatra banky v rámci programu Dobré srdce. Rozhodli sme sa zorganizovať diskusie s odborníkmi na témy pôrodu a bondingu. Cieľom diskusií „ Na rovinu“ bolo budúcim rodičom poskytnúť informácie o prirodzenom pôrode, o pôrode cisárskym rezom, o jeho najčastejších príčinách a o možnostiach ako rodiť vaginálne (prirodzene) po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom. Následne sme v roku 2018 zrealizovali diskusiu o význame prvých hodín po narodení bábätka, ktorá bola plynulým pokračovaním prvých dvoch diskusií.

  

PROJEKT PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ ŽENY 

Spolupráca v Sieti Zachráňme Kukulíka – podpora žien a detí v ohrození

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

V dňoch 4. – 5. 11. 2017 sa konalo pravidelné valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia.

 

ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL 

Naše občianske združenie každoročne monitoruje záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzaní pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2017 sme svojimi aktivitami opäť oslovili veľké množstvo žien. Nie je možné to presne vyčísliť, pretože často organizujeme verejné prednášky/diskusie.

 • počet pôrodov sprevádzaných dulou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v roku 2017 opäť vzrástol;
 • podiel pôrodov sprevádzaných dulou, ktoré končia cisárskym rezom je dlhodobo na veľmi nízkej úrovni;
 • ženy, ktoré sú pri pôrode sprevádzané dulou uprednostňujú pôrod bez epidurálnej analgézie (EDA);
 • služby duly vyhľadávajú prvorodičky ako aj viac rodičky.

 

Viac detailov nájdete v našej výročnej správe.

duly vyrocna sprava 2017

OZ Slovenské duly

je nezisková organizácia založená v roku 2004.

 • združuje špeciálne vyškolené ženy – duly, sprevádzajúce budúcu mamičku i jej rodinu obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
 • je členom medzinárodných organizácií ENCA (European Network of Childbirth Associations) a European doulas
 • spolupracuje s organizáciami venujúcimi sa reprodukčnému zdraviu a rodine na Slovensku i v zahraničí
 • aktívne prispieva i pasívne sa zúčastňuje festivalov, kongresov, konferencií a pod.
  podporuje pozitívne zmeny v slovenskom systéme starostlivosti o matku a dieťa
 • členky OZ sa zaviazali dodržiavať Etický kódex

OZ Slovenské duly každoročne organizuje:

 • kurz pre duly
 • nadstavbové vzdelávanie členiek OZ
 • konferencie, workshopy pre odbornú i laickú verejnosť, semináre, besedy, prednášky, premietania filmov, zážitkové stretnutia, tvorivé dielne pre deti i dospelých a výstavy v rôznych regiónoch Slovenska
 • besedy pre deti a mládež v školách na tému rodičovstva
 • výstupy v médiách a odborné články

11893862_10205449248015363_5312789317666683192_o

Valné zhromaždenie 2015, Žilina

2009 – Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy

Konferencia Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy sa konala ku príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu  5.-6. júna 2009 v Poprade. Hlavnou prednášajúcou bola E. Geisel (Nemecko): Pôrodná inštruktorka, zakladateľka medzinárodnej organizácie European Network of Childbirth (ENCA), autorka knihy Slzy po pôrode. Pokračovať na 2009 – Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy

2007 – Svetový týždeň rešpektu k pôrodu pod Tatrami

Každoročne v máji vyhlasuje aliancia AFAR vo Francúzku Svetový týždeň rešpektu k pôrodu. Jeho cieľom je rôznymi aktivitami upozorniť na to, že pôrod má dosah nielen na ženu – rodičku a jej najbližších, ale na celú spoločnosť. Snaží sa ho zbaviť tabu, s ktorým sa táto téma potýka a pomáha pri presadzovaní najnovších výsledkov vedeckých výskumov do pôrodníckej praxe. Na Slovensku tento ročník organizovalo občianske združenie Slovenské duly. Po celom Slovensku, aj pod Tatrami, sa konalo množstvo aktivít. Pokračovať na 2007 – Svetový týždeň rešpektu k pôrodu pod Tatrami