Výberové pohovory do kurzu pre duly

Výberové pohovory do kurzu pre duly sa konajú raz ročne. Termín sa vopred dozviete emailom.  V prípade záujmu o prihlásenie prosím čítajte ďalej.

Milá žena,

chceš sa stať dulou? Chceš sprevádzať ženy a ich partnerov v období tehotenstva, počas pôrodu či byť im oporou v čase šestonedelia? Vieš si seba predstaviť po boku ženy v prostredí slovenských pôrodníc? Túžiš otvoriť nové dvere, ktoré ťa privedú bližšie k sebe samej?

Prvým krokom je vyplnenie predbežnej prihlášky.

Predbežná prihláška na výberové pohovory do kurzu pre duly

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať. Mailom Vám pošleme inštrukcie, kam a kedy poslať ďalšie materiály (viď nižšie Podmienky účasti na výberovom pohovore). Ak sa potrebujete niečo opýtať, kontaktujte koordinátorku vzdelávania Mgr. Janu Kolárikovú na emailovej adrese kurz@duly.sk
Ďakujeme.

Predpokladaný termín výberového konania je jeseň 2024, kurz začne v roku 2025.

Podmienky účasti na výberovom pohovore

Definitívna prihláška na výberové konanie musí obsahovať:

  1. vypísanú predbežnú prihlášku a
  2. vlastnoručne písomne vypracované odpovede na nižšie uvedené otázky napísané v rozsahu cca 2 – 4 strán A4.
  3. K vypracovaným odpovediam, prosíme, priložte aj ich tri fotokópie.
  4. Inštrukcie na zaslanie písomnej prihlášky a adresu doručenia dostanete mailom.
  5. Podmienkou účasti na výberových pohovoroch je zaplatenie účastníckeho poplatku na náš účet. Tento poplatok je nevratný a o jeho výške a čísle účtu  budete informované emailom.

Otázky na vypracovanie:

  1. Stručne opíšte váš vek, vzdelanie, povolanie, záujmy, rodinnú situáciu.
  2. Doplňte informáciami, ktoré by sme o vás mali vedieť, čo by ste ešte chceli o sebe povedať. Cenné sú informácie o vašom tehotenstve, pôrode, dojčení resp. šestonedelí.
  3. Napíšte, aké sú vaše predstavy o práci duly, aké by mala mať podľa vás dula vlastnosti, aká by mala byť osobnosť a všetko, čo považujete za podstatné pre vykonávanie práce duly.
  4. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili na tento kurz a ako by ste si predstavovali svoju prax duly v budúcnosti? Opíšte svoje silné a slabé stránky, podľa vás vhodné a nevhodné postoje pre prácu duly. V čom napĺňate a v čom nie vlastné predstavy o dule?

(Pre účasť na kurze pre duly nie je nutné mať zdravotnícke vzdelanie ani vlastné deti.)

Účastnícky poplatok:

Za účasť na stretnutí na výberovom konaní sa vopred na účet združenia platí účastnícky poplatok, ktorého výšku sa dozviete v mailovej pozvánke. Mení sa každoročne podľa ceny za prenájom priestorov a nákladov pre lektorov.

Kurz:

Kurz pre duly prebieha počas jedného roka  a pozostáva z intenzívneho domáceho štúdia literatúry a zo 8/9-tich víkendových stretnutí.

10624744_10204445938300953_5771318425991439411_n

Každoročne sa podľa miesta bydliska záujemkýň a ďalších faktorov rozhodne, kde sa bude kurz konať. V súčasnej dobe rátame s kombinovanou formou kurzu – niektoré víkendy budú prebiehať on-line, niektoré osobne (v Bratislave, vo Zvolene, príp. aj v iných mestách). O miestach kurzu v danom roku a harmonograme jednotlivých vzdelávacích víkendov sa taktiež dozviete vopred v emailovej komunikácii. Vďaka za pochopenie.

Najbližší termín kurzu:

Výberové konanie: jeseň 2024
(termín upresníme, ak vyplníte predbežnú prihlášku, budeme Vás informovať mailom)
Začiatok kurzu: začiatok roku 2025

Trvanie: január 2025 – december 2025

Certifikát:

Podmienkou získania certifikátu je 100% účasť na seminároch, písomné vypracovanie zadaných domácich prác, minimálne dva sprevádzané pôrody, absolvované ako študujúca dula a záverečný pohovor.

Prípadné neabsolvované víkendy si môžete nahradiť v priebehu ďalšieho roka.

Prijaté uchádzačky dostanú bližšie informácie o štúdiu emailom.

Rozhodnutie o zaradení, či nezaradení do najbližšieho kurzu vám oznámime najneskôr do jedného mesiaca od výberového stretnutia. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebudete prijatá, zaradíme vás medzi záujemkyne o kurz v ďalšom roku. Ak si to nebudete želať, dajte nám to prosím na vedomie písomnou formou – emailom.

Za Slovenské duly o.z .,

s pozdravom

výkonný výbor OZ Slovenské duly
mobil: 0907 562 270
mail: kurz@duly.sk