Najčastejšie otázky (a odpovede)

Najčastejšie otázky, ktoré sa mamičky pýtajú pri rozhodovaní sa, či chcú využiť služby duly a stručné odpovede. Ak chcete vedieť viac, neváhajte kontaktovať dulu vo vašom okolí. 

          shutterstock_263110772

Koľko sa platí za služby duly?
Ceny za svoje služby si stanovuje každá dula sama, neváhajte “tú vašu” kontaktovať.

Môže ma dula vyšetriť? Môže napríklad zistiť na koľko som otvorená?
Dula nie je zdravotník, v žiadnom prípade (vaginálne) nevyšetruje a  neposkytuje zdravotnú starostlivosť.

Kedy je vhodné si začať hľadať dulu?
Ak uvažujete o pôrode s dulou, je dobré neodkladať prvý kontakt, aby sa vám nestalo, že v čase vášho termínu už bude mať dohodnuté mamičky. Ideálny je šiesty mesiac. Ale je to veľmi individuálne, kľudne to môže byť aj skôr.

Bude ma dula sprevádzať pri domácom pôrode ?
Dula môže sprevádzať iba pri pôrodoch vedených zdravotníckym pracovníkom. Viac v etickom kódexe OZ Slovenské duly.

Ako mi môže dula pomôcť, ak som rodila cisárskym rezom a ďalší pôrod by som chcela rodiť prirodzene?
Dula vám môže poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa VBAC (Vaginal birth after cesarean – vaginálny pôrod po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom). Vie vás nasmerovať podľa možností vo vašom regióne, pripraví vás na prirodzený pôrod.

Je možné porodiť vaginálne po predchádzajúcom cisárskom reze/rezoch?
Áno je to možné. Záleží však na mnohých faktoroch, krem iného na príčinách, ktoré viedli k predchádzajúcemu cisárskemu rezu, od vášho zdravotného stavu, stavu jazvy… neváhajte sa o svojich možnostiach poradiť s vašim ošetrujúcim lekárom, ďalšie informácie vám môže poskytnúť aj dula.

Je rozdiel medzi pôrodnou asistentkou a dulou?
Áno, pôrodná asistentka je zdravotník. Študovala pôrodnú asistenciu, v pôrodniciach môže odvádzať samostatne prirodzené pôrody bez komplikácií, alebo asistuje lekárovi. Dula nemusí byť zdravotník, poskytuje psychickú aj fyzickú oporu počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Môžu ma sprevádzať pri pôrode 2 osoby – dula aj partner?
Záleží to od konkrétnej pôrodnice, dula vám poskytne informácie z praxe, nie len z popisu na web stránke.  

image-dde9d9c06802964d91bbb20e0ce35592f75e5c0b5f21244ed5709ec87494b4c6-V

Prepláca služby duly zdravotná poisťovňa?
Zatiaľ nie, ale nič nie je vylúčené 🙂

 

Nahrádza dula služby zdravotníckeho personálu?
Nie. Dula svojou činnosťou dopĺňa služby zdravotníckeho personálu. V žiadnom prípade ich nenahrádza.

 

Môže dula za mňa urobiť rozhodnutie?
Nie, dula vám môže priblížiť plusy a mínusy možnej situácie, ale rozhodujete sa vždy sama.

Má význam dula pri pôrode, ak bude pri pôrode aj partner?
Áno. Aj pri pôrode s partnerom je prítomnosť duly hodnotená pozitívne. Často býva oporou aj partnerovi.

Sprevádzajú duly aj pri pôrodoch s epidurálom? Alebo len pri prirodzených pôrodoch?
My duly poznáme výhody prirodzeného pôrodu, ale to, aké utišovacie prostriedky chce mamička pri pôrode využiť je na jej rozhodnutí. Áno, duly sprevádzajú aj pri pôrodoch s epidurálom.

Môže byť dula pri pôrode v každej pôrodnici? Nerobí zdravotnícky personál problémy s tým, aby mamičke povolili dulu ako sprevádzajúcu osobu?
V pôrodniciach, kde sa so spravádzaním duly už stretli, sú tomu zväčša pozitívne naklonení a považujú prítomnosť duly pri pôrode za pozitívnu. V zmysle zákona má mamička na sprevádzajúcu osobu podľa svojho výberu nárok. Je na jej rozhodnutí, kto tou sprevádzajúcou osobou bude.

Kedy mám kontaktovať dulu?
Je to veľmi individuálne, najlepšie je však neodkladať to na poslednú chvíľu. Dula vám vie pomôcť už v priebehu tehotenstva, môžete sa navzájom zoznámiť, zistiť, či je vám sympatická, či vám jej ponuka vyhovuje a v neposlednom rade, či má dula voľno v čase vášho termínu pôrodu. Najneskôr sa odporúča kontaktovať dulu v šiestom mesiaci. Tu vám poradíme, ako si nájsť svoju dulu. Ak ste sa však pre dulu rozhodli na poslednú chvíľu, vždy môžete skúsiť, či je vo vašom termíne voľná.

image-bfeb7c32a4a0cacea50549b94023c60948237dbdbf7354d78c639ac3843431eb-V     109_2981m

Ako to prebieha, čo to vlastne znamená, taká služba duly?
Zvyčajne sa mamička stretne s dulou, dohodnú si termíny predpôrodnej prípravy. Ak sa dohodnú aj na sprevádzaní pri pôrode, je dula cca 2 týždne pred plánovaným termínom pôrodu v pohotovosti, teda k dispozícii 24 hodín denne. Často s maminkou konzultujú posledné dni pred pôrodom, začínajúce prejavy pôrodu, odchod do pôrodnice. Napokon sa spolu stretnú pri pôrode. Viac o službách duly počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Môže mi dula pomôcť aj inak ako sprevádzať pri pôrode?
Áno. Služby duly sú rôzne, nie je to len sprevádzanie pri pôrode.

Bude ma dula brániť v pôrodnici, aby mi nič zlé neurobili? Bude dula obhajovať moje pôrodné priania?
Dula vás bude v pôrodnici podporovať. Bude pri vás pri akomkoľvek rozhodnutí a bude vás podporovať v možnosti slobodnej informovanej voľby počas celého pôrodu. Bude sa snažiť tlmočiť vaše priania personálu, nebude však vstupovať do ich kompetencií.

Čo keď so správaním svojej duly nie som spokojná?
Napíšte nám. Máme zriadenú etickú komisiu, ktorá sa tým bude veľmi intenzívne zaoberať. Kontaktná osoba:
Ľuba Lapšanská
mobil: 0903  213 593
mail: info@duly.sk