Najčastejšie otázky (a odpovede)

Rozhodujete sa, či využijete podporu duly v tehotenstve, počas pôrodu či po ňom? Spísali sme pre vás najčastejšie otázky, ktoré by vám pri rozhodovaní mohli pomôcť. Ak chcete vedieť viac, neváhajte kontaktovať dulu vo vašom okolí. 

Kto je to dula?                                                                                                                                                                  Je špeciálne vyškolená žena, ktorá sprevádza ženy v období tehotenstva, pôrodu, šestonedelia a dojčenia (z gréckeho slova „doula“ – osobná otrokyňa ženy). Poskytuje emocionálnu a psychickú oporu rodiacej žene i jej partnerovi. Je zdrojom praktických informácií a má prehľad o možnostiach vo vašom regióne. Pomáha žene nájsť prirodzené prostriedky na uľahčenie pôrodu. Po pôrode, v čase šestonedelia, je dula oporou novej rodiny a prispieva svojimi praktickými skúsenosťami. Svojou kontinuálnou podporou mamičky dopĺňa starostlivosť odborného personálu plne rešpektuje predstavy a rozhodnutia ženy počas pôrodu. Dula neposkytuje zdravotnícku starostlivosť a nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu.

Koľko sa platí za služby duly?
Ceny za svoje služby si stanovuje každá dula sama, neváhajte „tú vašu“ kontaktovať.

Bude ma dula sprevádzať pri domácom pôrode ?
Dula môže sprevádzať iba pri pôrodoch vedených zdravotníckym pracovníkom. Viac v etickom kódexe OZ Slovenské duly.

Kedy je vhodné kontaktovať dulu?
Ak uvažujete o pôrode s dulou, je dobré neodkladať prvý kontakt, aby vám dokázala byť k dispozícii v čase vášho pôrodu. V ideálnom prípade je vhodným časom šiesty mesiac vášho tehotenstva. Ale je to veľmi individuálne, kľudne to môže byť aj skôr. Dula vás vie podporiť už v priebehu tehotenstva. Môžete sa zoznámiť, zistiť, či je vám sympatická, či vám jej ponuka vyhovuje a v neposlednom rade, či má dula voľno v čase vášho termínu pôrodu. Konkrétne kroky, ako si nájsť svoju dulu, nájdete tu.

Môže ma dula vyšetriť? Môže vyšetriť, ako sa darí môjmu dieťatku?
Dula nie je zdravotník, v žiadnom prípade nevyšetruje (vaginálne ani inak). Dula neposudzuje zdravotný stav ženy ani dieťatka. Neposkytuje zdravotnú starostlivosť.

Ako mi môže dula pomôcť, ak som rodila cisárskym rezom a ďalší pôrod by som chcela rodiť vaginálne?
Dula vám môže poskytnúť potrebné informácie týkajúce sa VBAC (Vaginal Birth after Caesarean – vaginálny pôrod po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom). Vie vás nasmerovať podľa možností vo vašom regióne a podporiť vás tak, aby ste sa cítili na VBAC pripravená.

Je možné porodiť vaginálne po predchádzajúcom cisárskom reze/rezoch?
Áno, je to možné. Záleží však na mnohých faktoroch, napr. na príčinách, ktoré viedli k predchádzajúcemu cisárskemu rezu, na vašom zdravotnom stave, stave jazvy i zdravotnom stave vášho dieťatka… Neváhajte sa o svojich možnostiach poradiť s vaším ošetrujúcim lekárom, ďalšie informácie vám môže poskytnúť aj dula.

Je rozdiel medzi pôrodnou asistentkou a dulou?
Áno, pôrodná asistentka je vysokoškolsky vzdelaná zdravotnícka pracovníčka. Študovala pôrodnú asistenciu, v pôrodniciach môže odvádzať samostatne fyziologické pôrody bez komplikácií alebo asistovať lekárovi. Dula nemusí byť zdravotník, poskytuje psychickú aj fyzickú oporu počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Môžu ma sprevádzať pri pôrode 2 osoby – dula aj partner?
Môže, záleží to od možností konkrétnej pôrodnice. Dula vám poskytne informácie z praxe, nie len z popisu na web stránke.  

image-dde9d9c06802964d91bbb20e0ce35592f75e5c0b5f21244ed5709ec87494b4c6-V

Prepláca služby duly zdravotná poisťovňa?
Zatiaľ nie, ale nič nie je vylúčené 🙂

Nahrádza dula služby zdravotníckeho personálu?
Nie. Dula svojou činnosťou dopĺňa služby zdravotníckeho personálu. V žiadnom prípade ich nenahrádza.

Môže dula za mňa urobiť rozhodnutie?
Nie, dula vám môže priblížiť plusy a mínusy možnej situácie, ale rozhodujete sa vždy sama.

Má význam dula pri pôrode, ak bude pri pôrode aj partner?
Áno. Aj pri pôrode s partnerom je prítomnosť duly hodnotená pozitívne. Často býva oporou aj partnerovi.

Sprevádzajú duly aj pri pôrodoch s epidurálnou analgéziou? Alebo len pri prirodzených pôrodoch?
Áno, duly sprevádzajú aj pri pôrodoch s epidurálom. My, duly, poznáme výhody prirodzeného pôrodu, ale to, aké utišovacie prostriedky chce mamička pri pôrode využiť, je na jej rozhodnutí.

Môže byť dula pri pôrode v každej pôrodnici? Nerobí zdravotnícky personál problémy s tým, aby mamičke povolili dulu ako sprevádzajúcu osobu?
V pôrodniciach, kde sa so sprevádzaním duly už stretli, sú tomu zväčša pozitívne naklonení a považujú prítomnosť duly pri pôrode za pozitívnu. V zmysle zákona má mamička na sprevádzajúcu osobu podľa svojho výberu nárok. Je na jej rozhodnutí, kto tou sprevádzajúcou osobou bude.

image-bfeb7c32a4a0cacea50549b94023c60948237dbdbf7354d78c639ac3843431eb-V     109_2981m

Ako to prebieha, čo to vlastne znamená, taká služba duly?
So svojou dulou sa zvyčajne stretnete na prvom spoznávacom stretnutí, kedy budete mať priestor odkomunikovať svoje očakávania a dula vám zas predstaví svoju ponuku služieb. Dohodnete sa na termínoch spoločných stretnutí aj na tom, čo všetko bude ich náplňou. Ak sa dohodnete, že vás dula bude sprevádzať aj pri pôrode,  drží dula približne 2 týždne pred plánovaným termínom pôrodu pohotovosť, kedy je vám k dispozícii 24 hodín denne a je pripravená vyraziť za vami v prípade, že pôrod začne. Tiež si spoločne môžete dohodnúť to, či by ste jej služby využili aj v období po pôrode. Tu nájdete viac o službách duly počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Môže mi dula pomôcť aj inak ako sprevádzať pri pôrode?
Áno. Služby duly sú rôzne, nie je to len sprevádzanie pri pôrode.

Bude ma dula brániť v pôrodnici, aby mi nič zlé neurobili? Bude dula obhajovať moje pôrodné priania?
Dula vás bude v pôrodnici podporovať. Bude pri vás pri akomkoľvek rozhodnutí a bude vás podporovať v možnosti slobodnej informovanej voľby počas celého pôrodu. Bude sa snažiť tlmočiť vaše priania personálu, nebude však vstupovať do ich kompetencií.

Čo keď so správaním svojej duly nie som spokojná?
Napíšte nám. Máme zriadenú etickú komisiu, ktorá sa tým bude veľmi intenzívne zaoberať.

Kontaktná osoba:
Lucia Kubíny – riaditeľka OZ Slovenské duly
mail: info@duly.sk