Overte si našu dulu

Na Slovensku sprevádzajú pri pôrode okrem dúl nášho občianskeho združenia aj iné sprevádzajúce osoby, ktoré sa tiež nazývajú dulami alebo patria k iným občianskym združeniam, a tieto osoby nie sú viazané naším Etickým kódexom.

Identitu duly si je možné overiť na webovej stránke v zozname dúl OZ Slovenské duly. Dula vo výcviku a certifikovaná dula OZ Slovenské duly je počas sprevádzania v pôrodnici viditeľne označená (alebo sa vie preukázať) identifikačnou kartičkou – visačkou s pečiatkou a logom OZ Slovenské duly,  so svojím menom, priezviskom a  fotografiou.

Dula združená v OZ Slovenské duly poskytuje rodičke a jej partnerovi počas pôrodu nepretržitú psychickú a fyzickú podporu. Ona  sama neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nezasahuje do kompetencií zdravotníckeho personálu.  Koná v súlade s Etickým kódexom OZ Slovenské duly. 

Ako si overiť našu dulu?

dula-v-akciiV prípade, ak sa sprevádzajúca osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je dula, nespráva korektne v zmysle etických pravidiel uvedeného dokumentu alebo máte podozrenie, že nejde o dulu, môžete si pravdivosť jej tvrdenia overiť týmito spôsobmi:

Identitu duly si je možné overiť na webovej stránke v zozname dúl OZ Slovenské duly.

Dula vo výcviku a certifikovaná dula OZ Slovenské duly je viditeľne označená identifikačnou kartičkou – visačkou s pečiatkou a logom OZ Slovenské duly,  so svojím menom, priezviskom a  fotografiou.

Oblečenie dúl

Oblečenie dúl v pôrodnici tvorí

  • tričko – najčastejšie ružovej alebo bielej farby, zvyčajne s vyšitým logom občianskeho združenia Slovenské duly v hornej časti trička,
  • nohavice – bielej farby, mali by spĺňať náležitosti zdravotníckeho oblečenia,
  • zdravotnícka obuv – prezuvky duly spĺňajú kritériá zdravotníckej obuvy
  • identifikačná kartička.

Sťažnosť alebo porušenie kódexu

V prípade podozrenia na porušenie Etického kódexu OZ Slovenské duly alebo inej závažnej skutočnosti sa môžete obrátiť na etickú komisiu nášho občianskeho združenia.

Podľa etického kódexu  má etická a  odborná komisia OZ Slovenské duly právo a povinnosť vyjadrovať sa k problémom súvisiacim s odbornou a etickou úrovňou poskytovania služieb duly a k dodržiavaniu etického kódexu. Komisia bude na základe Vášho podnetu porušovanie odborných a etických pravidiel riešiť s príslušnou dulou.