Kurz pre duly

OZ Slovenské duly každoročne organizuje kurz pre záujemkyne o prácu duly. Zaradenie záujemkýň do kurzu pre duly prebieha na základe výberového stretnutia.

Čo absolvovaním kurzu pre duly získate?

 • sprevádzanie skúsenými, kvalitnými odborníčkami, odborníkmi a lektorkami, 
 • odborné znalosti o ženskom zdraví, o fyziológii i rizikách v období tehotenstva a pôrodu, o starostlivosti v šestonedelí,
 • praktické techniky na podporu rodiacej ženy,
 • rozvinutie dôvery v proces pôrodu,
 • užitočné komunikačné nástroje,
 • posilnenie osobných kompetencií – empatie, láskavej starostlivosti, nehodnotenia a podpory, 
 • vzácne sebaspoznávacie impulzy pre ďalší rast,
 • komunitu žien „na jednej vlne“ 🙂

Čo v kurze nezískate?

 • zdravotnícke vzdelanie,
 • kompetencie diagnostikovať alebo posudzovať zdravotný stav ženy či dieťatka,
 • prípravu na sprevádzanie pri domácom pôrode bez prítomnosti zdravotníka,
 • jednoznačné odpovede na komplexné otázky. 

Podrobné informácie o podmienkach prihlásenia spolu s prihlasovacím formulárom nájdete tu.

Tiež sme pre vás spísali najčastejšie otázky a odpovede ku kurzu.

S ďalšími otázkami sa môžete s dôverou obrátiť na koordinátorku kurzu Mgr. Janu Kolárikovú na kurz@duly.sk

Po prihlásení vás budeme včas informovať o ďalších termínoch výberových pohovorov.

Kurz samotný zahŕňa 8-9 víkendových stretnutí v priebehu jedného roka. Vzhľadom k aktuálnej situácii kurz prebieha kombinovanou formou – online aj prezenčne.

Cena kurzu za 9 víkendových vzdelávaní je 900€.

Program kurzu

 • Podstata práce duly, jej prínos pre matku a dieťa
 • Ľudský vzťah ako súčasť práce duly
 • Stravovanie tehotných a dojčiacich žien
 • Tehotenstvo a podpora ženy v tehotenstve
 • Prenatálna psychológia a komunikácia s dieťatkom
 • Podpora rodičky a partnera počas pôrodu
 • Metódy tlmenia bolesti, relaxačné techniky
 • Prirodzený pôrod
 • Komplikácie pri pôrode
 • Podpora ženy v šestonedelí

10624744_10204445938300953_5771318425991439411_n

 • Komunikačné zručnosti
 • Komunikácia v krízových a konfliktných situáciách
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Vzájomné vymieňanie si skúseností k jednotlivým témam
 • Diskusia nad doprevádzanými pôrodmi
 • Praktické cvičenia pre prácu duly

10801988_888039714539662_4798142966593557103_n

Kto sú odborníčky a odborníci, s ktorými sa počas kurzu stretnete?

 • Mgr. Klára Borůvková – psychologička, psychoterapeutka a dula,
 • Mgr. Hana Celušáková, PhD. – klinická psychologička, psychoterapeutka a dula,
 • Ivana Königsmarková – pôrodná asistentka, bývalá riaditeľka Unie porodních asistentek,
 • Marie Vnoučková – pôrodná asistentka,
 • Anička Kohutová – pôrodná asistentka,
 • MUDr. Denisa Marcišová – gynelokologička a pôrodníčka vo Švédsku,
 • MUDr. Peter Kaščák – primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky vo FN Trenčín,
 • MUDr. Michal Kubina – vedúci lekár úseku neonatológie vo FN Trenčín,
 • Mgr. Irena Dobrovolná – dula,
 • Bc. Ing. Andrea Kožíková – dula a pôrodná asistentka,
 • Mgr. Bc. Petra Slamová – dula a zdravotná sestra,
 • Mgr. Mária Hrivnáková – dula a laktačná poradkyňa, 
 • Mgr. Martina Kuchárová – dula, tajomníčka OZ Slovenské duly,
 • Mgr. Lucia Kubíny – dula, riaditeľka OZ Slovenské duly. 

Podmienky absolvovania kurzu

Kurz je koncipovaný pre 13-16 účastníčok a predpokladá okrem aktívnej účasti na výučbe počas víkendových stretnutí tiež domáce štúdium literatúry, sprevádzanie pri dvoch pôrodoch ako dula a prácu na svojom osobnom rozvoji.

Podmienkou pre úspešné absolvovanie kurzu je:

 • 100% účasť na všetkých víkendových stretnutiach (v priebehu max. dvoch rokov od začiatku štúdia) – po absolvovaní všetkých víkendových stretnutí sa stávate dulou vo výcviku,
 • certifikačná skúška (najneskôr do dvoch rokov od absolvovania prezenčnej časti kurzu), zahŕňa:
  • minimálne dva doprevádzané pôrody
  • pohovor, overenie osobnostný predpokladov, riešenie situácií priamo na mieste
  • odovzdanie záverečnej písomnej práce, ktorej súčasťou sú tiež:
   • reflexia vlastného osobnostného rozvoja a dulej práce,
   • komentáre ku knihám z doporučenej literatúry,
   • kazuistické situácie z práce duly a ich riešenie,
   • vysvetlenie pojmov,
   • spracovanie zadaných tém
   • záznamy z dvoch doprevádzaných pôrodov a iné.

Po úspešnom absolvovaní certifikačnej skúšky sa stávate certifikovanou dulou.