Úloha duly v pôrodnici

V posledných rokoch sa ako sprevádzajúca osoba pri pôrode začali objavovať duly. Ich prítomnosť na pôrodnej sále je v niektorých pôrodniciach vítaná, inde len tolerovaná, a sú na Slovensku aj pôrodnice, ktoré duly neakceptujú.

Mnohé predsudky voči dulám vyplývajú z nesprávnych alebo nedostatočných informácií, prípadne zo zlých skúseností s osobami, ktoré sa za duly iba vydávali.

Dula nie je zdravotnícky pracovník. Prácu odborníkov rešpektuje, nezasahuje do nej, ani ju nehodnotí.  Má svoje vymedzené kompetencie, nediagnostikuje, ani v žiadnom prípade nezasahuje do pôrodu. Každá dula vedená v  organizácii má povinnosť pridržiavať sa Etického kódexu a všetkých jeho bodov.

Rozsah a intenzita spolupráce vždy vychádza z požiadaviek mamičiek a odráža ich potreby. Ak je to potrebné, dula spolupracuje s pôrodnou asistentkou, lekárom, zdravotnými sestrami, ale nezasahuje do ich práce.

„Keby bola dula liekom, bolo by neetické ju nepoužiť.“ 
John Kennell

Presunom pôrodov do nemocníc sa zvýšila kvalita privádzania detí na svet. Zdravotné riziká sa zmenšili, odborná pomoc bola a je vždy naporúdzi. Okolo matiek a ich detí sa zhromaždil celý tím vyškolených odborníkov. So štandardizáciou a odbornosťou postupov sa však akoby vytratil individuálny prístup, kontinuálna psychická podpora a povzbudzovanie rodičiek. Do pôrodných sál sa teda k pôrodom pustili oteckovia, od ktorých sa očakáva, že budú svojej žene psychickou podporou. Ale kto je oporou pre nich?

Ženy sa začali dožadovať inej možnosti sprevádzania. Hľadali osobu, ktorú dôverne poznajú, niekoho, kto už s pôrodom ako takým prišiel do styku, niekoho, kto by ich „len tak“ držal za ruku a „bdel pri nich“. A našli si dulu.  DULA pri pôrode

 • empaticky podporuje  matku, prípadne jej partnera,
 • poskytuje psychickú a emocionálnu podporu,
 • stará sa o rodičku a snaží sa zmierňovať jej stres, nepohodu, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru v pôrodnej sále,
 • poskytuje pocit bezpečia,
 • dula, voči ktorej má budúca matka dôveru,  rozumie signálom rodičky, dokáže ju upokojiť,
 • samotná prítomnosť duly znižuje u rodičiek stres a úzkosť, čo sú faktory, ktoré môžu pôrod brzdiť,
 • randomizované štúdie ukazujú, že ženy, ktoré majú pri pôrode svoju dulu, zažívajú pri pôrode menej bolesti a úzkosti a celkovo priebeh pôrodu hodnotia pozitívnejšie,
 • dula môže spoločne s rodičkou dýchať, vie jej ponúknuť rôzne úľavové polohy , masáže na úľavu od bolesti a pomáha jej zvládať aj nepríjemné úkony,
 • tým, že dula je s rodičkou nepretržite, pomáha jej prekonať každú momentálnu krízu a nepodľahnúť panike,
 • je k žene dispozícii pre všetky jej požiadavky aj otázky,
 • svojím prístupom optimálne minimalizuje nutnosť zdravotníckeho dozoru počas prvej doby pôrodnej.

Netreba sa obávať prítomnosti dúl v našich nemocniciach.  Sú tam pre mamičku a jej dieťa, prípadne otecka. Sú tam na to, aby žene podali vreckovku alebo pohár vody. A hlavne, sú tam na to, aby tam boli. Po celý čas. Od prvej až po poslednú kontrakciu.

Duly ako výraznú pomoc pri pôrode odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia.  

„Ak vezmeme do úvahy nesporné prednosti a žiadne známe riziká, mali by sme vynaložiť všetky sily na to, aby sme dali rodiacim ženám nielen podporu ich blízkych, ale taktiež pomoc špeciálne školených opatrovateliek (dúl, pozn. autora). Ich podpora by mala spočívať v neustálej prítomnosti pri nastávajúcej mamičke, v zvyšovaní jej pohodlia, v dodávaní síl a povzbudenia.“

Henci Goer: Průvodce přemýšlivé ženy k lepšímu porodu, 1999