Prihláška

* Meno:
* Priezvisko:
* E-mail:
* Kraj:

Váš jednorazový členský príspevok prosíme uhradiť prevodom na IBAN SK1111000000002623727213, uveďte prosím VS: 999 a do poznámky napíšte Vaše meno a priezvisko. Po obdržaní platby sa stanete členom-sympatizantom, členkou-sympatizantkou nášho združenia.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnutých o.z. Slovenské duly v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti.