Výberové pohovory do kurzu pre duly

Výberové pohovory do kurzu pre duly sa konajú raz ročne. Termín sa vopred dozviete emailom.  V prípade záujmu o prihlásenie prosím čítajte ďalej.

Milé ženy, ak máte záujem absolvovať náš kurz a stať sa dulou, vyplňte predbežnú prihlášku. O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

Predpokladaný termín výberového konania je jeseň 2021, kurz začne v roku 2022.

Veľmi nás teší Váš záujem. Aktuálne počet prihlásených naplnil kapacitu výberového konania na rok 2020. Môžete prihlasovať do ďalšieho ročníka.

Predbežná prihláška na výberové konanie do kurzu pre duly v roku 2021 

Ak sa potrebujete niečo spýtať, kontaktujte nás na emailovej adrese kurz@duly.sk
Ďakujeme.

Podmienky účasti na výberovom pohovore

Definitívna prihláška na výberové konanie musí obsahovať:

  1. vypísanú predbežnú prihlášku a
  2. vlastnoručne písomne vypracované odpovede na nižšie uvedené otázky napísané v rozsahu cca 2 – 4 strán A4.
  3. K vypracovaným odpovediam, prosíme, priložte aj ich tri fotokópie.
  4. Výzvu na zaslanie písomnej prihlášky a adresu doručenia dostanete mailom.
  5. Podmienkou účasti na výberových pohovoroch je zaplatenie účastníckeho poplatku na náš účet. Tento poplatok je nevratný a o jeho výške a čísle účtu  budete informované emailom.

Otázky na vypracovanie:

  1. Stručne opíšte váš vek, vzdelanie, povolanie, záujmy, rodinnú situáciu.
  2. Doplňte informáciami, ktoré by sme o vás mali vedieť, čo by ste ešte chceli o sebe povedať. Cenné sú informácie o vašom tehotenstve, pôrode, dojčení resp. šestonedelí.
  3. Napíšte, aké sú vaše predstavy o práci duly, aké by mala mať podľa vás dula vlastnosti, aká by mala byť osobnosť a všetko, čo považujete za podstatné pre vykonávanie práce duly.
  4. Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa prihlásili na tento kurz a ako by ste si predstavovali svoju prax duly v budúcnosti? Opíšte svoje silné a slabé stránky, podľa vás vhodné a nevhodné postoje pre prácu duly. V čom napĺňate a v čom nie vlastné predstavy o dule?

(Pre účasť na kurze pre duly nie je nutné mať zdravotnícke vzdelanie ani vlastné deti.)

Účastnícky poplatok:

Za účasť na stretnutí na výberovom konaní sa vopred na účet združenia platí účastnícky poplatok, ktorého výšku sa dozviete v mailovej pozvánke. Mení sa každoročne podľa ceny za prenájom priestorov a nákladov pre lektorov.

Kurz:

Kurz pre duly prebieha počas jedného roka  a pozostáva z intenzívneho domáceho štúdia literatúry a zo 8/9-tich víkendových stretnutí.

10624744_10204445938300953_5771318425991439411_nKaždoročne sa podľa miesta bydliska záujemkýň a ďalších faktorov rozhodne kde sa bude kurz konať. Celý v Bratislave, celý v Poprade, alebo striedavo tam i tam. Ani iné mestá nie sú výnimkou, záleží od viacerých okolností. O miestach kurzu v danom roku sa taktiež dozviete vopred v emailovej komunikácii. Vďaka za pochopenie.

Najbližší termín kurzu:

Výberové konanie: jeseň 2021
(termín upresníme, ak vyplníte predbežnú prihlášku, budeme Vás informovať mailom)
Začiatok kurzu: začiatok roku 2022
Trvanie: január 2022 – december 2022

Certifikát:

Podmienkou získania certifikátu je 100% účasť na seminároch, písomné vypracovanie zadaných domácich prác, minimálne dva sprevádzané pôrody, absolvované ako študujúca dula a záverečný pohovor.

Prípadné neabsolvované víkendy si môžete nahradiť v priebehu ďalšieho roka.

Prijaté uchádzačky dostanú bližšie informácie o štúdiu emailovou poštou.

Rozhodnutie o zaradení, či nezaradení do najbližšieho kurzu vám oznámime najneskôr do jedného mesiaca od výberového stretnutia. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebudete prijatá, zaradíme vás medzi záujemkyne o kurz v ďalšom roku. Ak si to nebudete želať, dajte nám to prosím na vedomie písomnou formou – emailom.

Za Slovenské duly o.z .,

s pozdravom

výkonný výbor OZ Slovenské duly
mobil: 0905714043
mail: kurz@duly.sk