Odborný seminár Pôrod je život (2007)

Pôrod je život
1.    odborný seminár s medzinárodnou účasťou
pre zdravotníkov i budúce mamičky
19. máj 2007
DFNsP Kramáre
Bratislava

Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu
s podporou

Slovensko-českého ženského fondu

Program seminára:

Téma:
Hlavnou témou seminára je priniesť nové postupy v pôrodníctve, podložené najnovšími vedeckými štúdiami. Pozývame vás pozrieť sa na ne očami pôrodnej asistentky, pôrodníčky a duly.

Poďme sa spoločne zamyslieť nad otázkami:
Čo je prirodzene a čo alternatívne?
Aké sú možnosti a výhody rôznych polôh v druhej dobe pôrodnej?
Vieme predchádzať epiziotómii?
Komu sú určené odporúčania WHO?
Aké sú priority humanizácie pôrodníc?

Prednášajúce:
Ivana Königsmarková, viceprezidentka Unie porodních asistentek (ČR)
RNDr. Zuzana  Michalíková , dula (SR)
Mgr. Ľuba Lapšanská, dula (SR)

Program:
8.00 –   9.00    Registrácia účastníkov
9.00 – 11.00   Ivana Königsmarková: Má prirodzený  pôrod miesto v 21. storočí?
11.00 – 11.15  Krátke občerstvenie
11.15 – 13.00  Ivana Königsmarková
13.00 – 13.30  Prestávka
13.30 – 15.30  Komu a ako môže pomôcť dula v procese pôrodu?
Panelová diskusia: I. Königsmarková, K. Kotlebová a Z. Michalíková
15.30 – 16.00 Čo vieme urobiť pre humanizáciu pôrodníc na Slovensku? Ľ. Lapšanská

Miesto a čas konania
dňa 19. 5. 2007  o 9,00 hod.
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na Limbovej ulici č. 1, v Bratislave v posluchárni č.1 (- 2.poschodie)