Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy (2009)

Konferencia Šestonedelie – zabudnuté obdobie života ženy sa konala ku príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu  5.-6. júna 2009 v Poprade. Hlavnou prednášajúcou bola E. Geisel (Nemecko): Pôrodná inštruktorka, zakladateľka medzinárodnej organizácie European Network of Childbirth (ENCA), autorka knihy Slzy po pôrode.

Viac informácii o konferencii na oficiálnej stránke.

Fotky z konferencie.

Sprievodné podujatia:

Hodvábny svet

Výstava prác rôznych autorov, spojená  s celomesačným premietaním filmov o pôrode, starostlivosti o dieťa, o ženu a pod., doplnená besedami a tvorivými aktivitami v priestoroch výstavy (pre deti i dospelých), zámerne určená najmä pre širokú nezdravotnícku verejnosť s otvorením tejto tabuizovanej témy.

Popôrodný baby soul

  • regionálne prednášky a besedy, premietanie videofilmov vo vyššie spomínaných miestach celého Slovenska
  • rozprúdenie internetovej diskusie medzi mamičkami na portáli www.babetko.sk ohľadne prežívania šestonedelia

Duly v pôrodnici

  • táto aktivita nadväzuje na tradíciu z rokov 2007, 2008.  Tento rok oslovíme ďalšie pôrodnice v mestách po celom Slovensku, kde pribudli nové študujúce a vyštudované duly a tak rozšírime spoluprácu
  • zároveň budú mať študujúce duly možnosť ísť v rámci celého týždňa rešpektu s certifikovanou dulou do výcvikových nemocníc v Kežmarku a v Bratislave – Ružinove, kde budú spoločne – v rámci praxe – sprevádzať mamičky počas pôrodu, alebo im pomáhať na oddelení šestonedelia
  • akcii predchádza vytipovanie vhodných zariadení, oslovenie zdravotníckych pracovníkov a dohodnutie sa na realizácii projektu. Na základe dohody s primármi pôrodníc sa stanoví periodicita, forma a miesto pôsobenia dúl.
  • návšteva dúl v pôrodniciach bude spojená s rozdávaním letákov a s dôrazom na popôrodné obdobie a pomoc počas neho
  • počas Svetového týždňa rešpektu k pôrodu budú duly vo vybraných pôrodniciach bezplatne k dispozícií rodičkám alebo šestonedieľkam aj počas pôrodu, ak si to budú ženy želať alebo v rámci poradenstva po pôrode
  • duly spoznáte podľa toho, že budú mať oblečené tričká s logom združenia

Projekt podporil:

Slovensko-český ženský fond