Činnosť OZ Slovenské duly v roku 2017

V roku 2017 OZ Slovenské duly pokračovalo vo svojej činnosti. Naše aktivity si môžte pozrieť vo výročnej správe za rok 2017.

Ďakujeme všetkým priaznivcom.

duly vyrocna sprava 2017

 CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 

Občianske združenie Slovenské duly je nezisková organizácia, založená v roku 2004. Hlavnou činnosťou združenia je vzdelávať , združovať a podporovať špeciálne vyškolené ženy / duly ( v profesii dula), aby mohli byť oporou ženám počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

CIELE ZDRUŽENIA – VÍZIA

V roku 2017 malo občianske združenie 72 aktívnych členiek. Členky združenia dodržiavajú Etický kódex a raz ročne sa stretávajú na valnom zhromaždení.

Od roku 2017 je možné členstvo v OZ Slovenské duly aj ako člen – sympatizant.

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2017

Duly z nášho občianskeho združenia sa v roku 2017 individuálne alebo skupinovo venovali vyše 2000 ženám s ich partnermi. Toto číslo zahŕňa nielen prípravy na pôrod či prípravu na sprevádzanie pri pôrode, ale aj rôzne prednášky s dulou a diskusie s odborníkmi, ktoré duly organizovali. Vyberáme:

 • Seminár o prenatálnej psychológii, tehotenstve, prirodzenom pôrode a žena po pôrode pre homeopatov
 • XXXI. Česko-Slovenská psychoterapeutická konferencia – prednáška a workshop na tému „Pôrod ako slepé miesto v psychoterapeutickom a poradenskom vzťahu“
 • Festival Slovanské dni
 • Festival Drienok
 • Diskusia: Voices Projekt Dieťa – diagnóza Rodič
 • Prednáška na tému prirodzený pôrod na konferencii Láskavosti, jemnosti a radosti
 • Prednáška „Ako pôrod ovplyvňuje rod“
 • Séria vzdelávacích aktivít pre detský domov v Púchove
 • STRETNUTIA V RODINNÝCH A MATERSKÝCH CENTRÁCH
 • MÍĽA PRE MAMU 2017
 • Predstavenie OZ Slovenské duly a činnosť duly ako takej v zamestnaneckom programe Tatra banky/ Naši a neznámi

    

 PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU  DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S 

Aj tento rok sa nám podarilo získať grant z Nadácie Tatra banky v rámci programu Dobré srdce. Rozhodli sme sa zorganizovať diskusie s odborníkmi na témy pôrodu a bondingu. Cieľom diskusií „ Na rovinu“ bolo budúcim rodičom poskytnúť informácie o prirodzenom pôrode, o pôrode cisárskym rezom, o jeho najčastejších príčinách a o možnostiach ako rodiť vaginálne (prirodzene) po predchádzajúcom pôrode cisárskym rezom. Následne sme v roku 2018 zrealizovali diskusiu o význame prvých hodín po narodení bábätka, ktorá bola plynulým pokračovaním prvých dvoch diskusií.

  

PROJEKT PRE SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ ŽENY 

Spolupráca v Sieti Zachráňme Kukulíka – podpora žien a detí v ohrození

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

V dňoch 4. – 5. 11. 2017 sa konalo pravidelné valné zhromaždenie nášho občianskeho združenia.

 

ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL 

Naše občianske združenie každoročne monitoruje záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzaní pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2017 sme svojimi aktivitami opäť oslovili veľké množstvo žien. Nie je možné to presne vyčísliť, pretože často organizujeme verejné prednášky/diskusie.

 • počet pôrodov sprevádzaných dulou v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v roku 2017 opäť vzrástol;
 • podiel pôrodov sprevádzaných dulou, ktoré končia cisárskym rezom je dlhodobo na veľmi nízkej úrovni;
 • ženy, ktoré sú pri pôrode sprevádzané dulou uprednostňujú pôrod bez epidurálnej analgézie (EDA);
 • služby duly vyhľadávajú prvorodičky ako aj viac rodičky.

Viac detailov nájdete v našej výročnej správe.

duly vyrocna sprava 2017

Pridaj komentár