Anikó Kláriková

Dula vo výcviku

Vnímam, že k pozitívnemu zážitku pôrodu prispieva dobrá príprava, orientácia v spleti informácií a posilnená dôvera vo Vaše vlastné schopnosti. S touto motiváciou Vám ponúkam možnosť individuálnej prípravy na pôrod, prípravy Vášho partnera, láskavú prítomnosť a podporu pri pôrode a pomoc v šestonedelí. Som dula vo výcviku a k dispozícii som Vám, mamičkám, v Košickom kraji.

Kontakt:

Telefón: 00421 917 559 440

Mail: anika.klarik@gmail.com