Bc. Petra Slamová

Certifikovaná dula

Po materskej dovolenke som nastúpila na Slovenskú Zdravotnícku Univerzitu, kde študujem ošetrovateľstvo, aby som si rozšírila odbornosť pre výkon poslania Duly.

Som spoluautorka projektu Príprava na pôrod pre ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorom poskytujeme, v spolupráci s mestom BB podporu tehotným ženám v núdzi.

Okrem toho pripravujem mamičky na pôrod aj individuálne, sprevádzam  v pôrodniciach vo Zvolene, Banskej Bystrici a v Brezne.

Verím v právo mamičky na intimitu, primeranú starostlivosť a právo robiť rozhodnutia počas celého pôrodu.

K pôrodom momentálne sprevádzam.

Kontaktné údaje:

Tel: 0917 903 097
Mail: petra@slama.sk
fb:Petra Slamova Smelkova