Ing. Jana Liptáková

Dula vo výcviku

Bratislava, Hainburg, Komárno, Nové Zámky

Som dula vo výcviku a rada Vás budem sprevádzať na ceste tehotenstva, pôrodu a materstva. Poskytujem individuálnu prípravu na pôrod pre budúce mamičky a ich partnerov.

Som matkou dvoch výnimočných detí a moje vlastné pôrodné skúsenosti ma priviedli k hlbšiemu záujmu o tému pôrodov a prácu duly. Ukázali mi, ako silno a dlhodobo dokáže pôrod ovplyvniť celú rodinu, jej fungovanie, vzťah ženy k sebe samej aj jej vzťah s bábätkom. Verím, že ak ženu vhodne podporíme a pomôžeme jej prežiť pôrod podľa jej predstáv, môže to byť najsilnejší zážitok v jej živote. Pôrod výrazne ovplyvní jej vieru v seba ako ženu, posilní jej materské kompetencie a pomôže naplno rozvinúť láskyplný vzťah s dieťatkom.

„Záleží na tom, ako prichádzame na svet. “

Momentálne k pôrodom sprevádzam.

———————–

I’m a doula in training and I will be happy to accompany and guide you on your journey of pregnancy, birth and motherhood. I provide individual birth preparation sessions for future mothers and their partners.

I am a mother of two amazing children and my own birthing experience have led me to a deeper interest in the topic of birth, natural birthing techniques and the job of a doula. I believe that birth can have a very powerful and long-term effect on the whole family- the mother, the baby, the father and the relationship between all of them. It also influences the mother’s view of herself, her self-confidence and belief in her abilities. I am confident that if a woman is supported in her choices and given the chance to live through a birth in accordance with her own wishes and needs, this can be the most impressive memory of her life. A positive birthing experience can highly contribute to a woman’s increased feeling of competency as a mother, it can deepen her self-confidence and will inevitably lead to a nurturing and loving relationship with her baby.

„Birth matters. “

I am currently free to attend births.

Kontaktné údaje:

Tel:  0903968188

email: dula.janaliptakova@gmail.com