Projekt v rámci programu Dobré srdce – Nadácia Tatra banky (2014)

Nadácia Tatra banky, a.s. Podporuje projekty, ktoré predložia jej zamestnaci. Zamestnanec navrhne projekt, do ktorého je osobne zainteresovaný, alebo na ktorom mu osobne záleží.

Podarilo sa nám získať finančné prostriedky na podporu „Výchovných a vzdelávacích cieľov“.

Cieľ projektu:

Ujasniť základné pojmy a utvárať základné vedomosti v oblasti zodpovedného partnerského a sexuálneho života. Včas a bez obmedzenia objektívne informovať žiakov o biologických a psychologických aspektoch sexuálneho správania. Poskytnúť im citové útočisko a dôveru, opraviť príp. doplniť rezervy vo vedomostiach.