Činnosť OZ Slovenské duly v roku 2014

V roku 2014 sa členky OZ Slovenské duly podieľali na mnohých národných i regionálnych činnostiach, ktorými sa snažili naplniť základné ciele združenia.

Nadnárodné podujatia

 • Účasť na ENCA Meetingu v Prahe. Okrem účasti a prezentácie činnosti združenia vypracovanie country reportu a slovenskej štatistiky / Hana Celušáková, Ľuba Lapšanská
 • Organizácia seminárov s M. Mrowetz v CPR Kvapka a to: Popôrodná trauma – chiméra, alebo realita?, Krízová intervencia ženám v období reprodukcie /Hana Celušáková

Slovensko

 • Účasť na konferencii Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu, príspevok: Význam podpory a rešpektu k žene počas reprodukčného obdobia a dôsledky jeho absencie na psychické zdravie. Následne publikácia príspevku v zborníku / Záznam prednášky/ Hana Celušáková
 • OZ Slovenské duly na POHODE/FB Duly na Pohode  Hana Celušáková, Pavlínka Ilavská, Martina Slezáková
 • Tlačová konferencia Sprievodca pôrodnicami za rok 2013, k tomu vypracované články a mediálne výstupy/ Slovenské pôrodnice 2013 /Hana Celušáková
 • Reportáž Reflexu pre televíziu Markíza s témou pôrodu/Reflex o pôrode /Hana Celušáková
 • Beseda s témou Slovenské pôrodnice na Pohode 2014. Hostia: MUDr. Hašto, MUDr. Kaščák, MUDr. Krcho a H. Celušáková, moderátorka Veronika Pizano.
 • Účasť na konferencii: XII Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii s medzinárodnou účasťou. Príspevok Hany Celušákovej spolu s Máriou Kopčíkovou: Čo potrebuje čerstvá matka? – význam podpory počas pôrodu a šestonedelia a dôsledky jeho absencie na rodičovské kompetencie matiek
 • Účasť na konferencii: XII Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v neonatológii s medzinárodnou účasťou. Príspevok Ľuba Lapšanská
 • Trochu inak v SND s Adelou Banášovou /Trochu inak v SND / Zuzana Bajkaiová

Články

Regionálne

Západné Slovensko:

 • Pravidelné stretnutia (1x mesačne) tehotných žien s dulami „Rozhovory o zázraku“ v MC Hojdana/Bratislava/Zuzana Bajkaiová
 • Aromaterapeutické prednášky v júni a októbri 2014 na tému prirodzeného pôrodu v Bratislave /Lenka Holotňáková
 • Prednášky/stretnutia s tehuľkami na tému prirodzeného pôrodu v MC Budatko/1 x mesačne/Lucia Liptáková, Andrea Kožíková
 • Pravidelné mesačné stretnutia s dulou v MC Ráčik /Bratislava/ Mirka Sivá
 • Organizácia akcie v Malackách v rámci týždňa rešpektu k pôrodu: Na pôrode záleží. Súčasťou akcie bolo premietanie filmov: Zuna, Sloboda pre pôrod; ďalej s tým spojená prednáška, výstava kníh a diskusia /Ivana Kučerová
 • Beseda na tému Domáci pôrod v Malackách/ Ivana Kučerová
 • 2x premietanie filmu Mikropôrod v Malackách/ Ivana Kučerová

Stredné Slovensko:

 • Prednáška ná tému bonding v rámci festivalu „9 dní o tom“ v Banskej Bystrici /Michaela Pražienková
 • Premietanie filmu „Porodní plán“ spojené s diskusiou pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu v Považskej Bystrici /Zuzana Bašková Burinová

Východné Slovensko:

 • Organizácia minifestivalu Nádherná zelená – s prednáškou Ĺubka Lapšanskej Pôrod medicínsky či prirodzený? /Košice/Jana Ivanecká
 • 2x Premietanie filmu Mikropôrod v Košiciach/Jana Ivanecká
 • Prednáška na podpornej skupine dojčiacich matiek v rámci Týždňa rešpektu k pôrodu : Ako žijeme, tak aj rodíme ../Košice/ Jana Ivanecká

Výročná správa za rok 2014:

OZ Slovenské duly – výročná správa 2014