Prirodzene po cisárskom

S dulou som sa stretla pred druhým pôrodom. Po negatívnej skúsenosti s prvým pôrodom, ktorý skončil cisárskym rezom, som potrebovala oporu pre moje rozhodnutie priviesť na svet dcérku pokiaľ možno prirodzene, a ak nie prirodzene, tak aspoň s mojou účasťou na pôrode.

Absolvovala som predpôrodnú prípravu, ktorá mi dodala sebavedomie pred blížiacim sa pôrodom a istotu, že moje rozhodnutie je správne.

Dula mi sprostredkovala informácie, nevyhnutné pre rozhodnutie, či zvoliť cisársky rez alebo prirodzený pôrod. Tiež mi dala veľa cenných rád, čo robiť počas pôrodu a po ňom.

Aj vďaka tejto predpôrodnej príprave s dulou som na svet priviedla dcérku prirodzene, bez významnej medikácie a tento pôrod pre mňa bol a zostane najkrajším zážitkom v živote.

Prajem veľa podobných šťastných koncov:-)

Zuzana Janíčková