Činnosť OZ Slovenské duly v roku 2018

Celoročne sa snažíme venovať sa našim kľúčovým aktivitám. Ich prehľad vám prinášame vo výročnej správe za rok 2018.

Výročná správa 2018

PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU DOBRÉ SRDCE – NADÁCIA TATRA BANKY, A.S
Aj tento rok sa nám podarilo získať grant z Nadácie Tatra banky v rámci programu Dobré srdce. Nakoľko diskusie o pôrodoch s odborníkmi mali veľký úspech, tak zo strany mamičiek a aj zo strany odborníkov (vnímajú to ako priestor pre spätnú väzbu), rozhodli sme pokračovať aj tento rok.

Cieľom diskusií bolo budúcim rodičom poskytnúť informácie o dôležitosti Bondingu, t.j. prvých chvíľkach s bábätkom po pôrode, o možnostiach pôrodu v Bratislave, ako sa jednotlivé pôrodnice líšia. V ďalšej diskusii sme sa venovali téme „Čo môžeme zlepšiť aj bez peňazí“. Diskusia sa tento rok organizovala aj v Poprade, na tému prirodzeného pôrodu. Keďže aj prax je v našich pôrodniciach rozdielna, chceli sme priniesť najnovšie informácie založené na EBM (Evidence based medicine).

Diskusia o Bondingu, Bratsialava 15.3.2018

Hosťky MUDr. Darina Chovancová, CSc. prednostka
Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka LF SZU a UNB, Bratislava Antolská, Mgr. Mária Kopčíková, psychologička, lektorka, laktačná poradkyňa Moderátor: Mgr. Barbora Mareková

Diskusia Pôrod ako miesto stretnutia, Bratislava, 26.10.2018

Hostia: MUDr. Peter Mareš – primár gynekologickopôrodníckeho oddelenia v súkromnej gynekologickopôrodníckej klinike KOCH, Mgr. Erika Kotlárová, pôrodná asistentka ktorá pôsobí v pôrodnici Ružinov, Andrea Kožíková certifikovaná dula Moderátor: PhDr. Matej Polák, záchranár a manažér

 

Diskusia Pôrod v Bratislave čo vieme inak aj bez peňazí, Bratislava 12.12.2018

Hostia: Doc. Jozef Záhumneský, prednosta gyn-por kliniky v BA_Ružinov a Hana Celušáková – klinická psychologička a dula Moderátor diskusie – PhDr. Matej Polák, záchranár a manažér

 

 

Diskusia Rozhovory o pôrode – Poprad, 9.11.2018

Hosťky: Mgr. Darina Blahutová – pôrodná asistentka z Krompách, Mgr. Marie Vnoučková – samostatná pôrodná asistentka pôsobiaca v ČR, riaditeľka OZ SD a dula Ľubomíra Lapšanská Moderátor: Mirizmá Kirkov

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V dňoch 16. – 17. 11. 2018 sa konalo pravidelné valné zhromaždenie nášho občiansleho združenia, tentokrát v Ružomberku. Usilovne sme pracovali a plánovali, venovali sme sa najmä vzdelávaniu, cieľom združenia, spolupráci so zdravotníkmi, diskutovali sme. V nedeľu sme sa už venovali svojim rodinám.

SPOLUPRÁCA SO ZDRAVOTNÍKMI A ORGANIZÁCIAMI

Členky nášho združenia prijali pozvanie Slovenskej zdravotníckej univerzity (MGr. Drapáčová, PHDr. Janiczeková) v Banskej Bystrici. Pripravili prednášky na tému „Keď slovo hojí – špecifiká komunikácie s klientkou v procese straty a možnosti práce so
<< späť na obsah
VÝROČNÁ SPRÁVA 2018 | 17
zármutkom“ z pozície zdravotníckeho pracovníka. Žiaľ aj tieto situácie patria k životu a ženy sa s nimi často stretávajú. Okrem zdravotného stavu je veľmi dôležité venovať sa v takýchto situáciách aj psychike ženy. Naša dula Lucia Kubíny sa už dlhšie tejto téme venuje a jej skúsenosti a poznatky oslovili aj pracovníkov SZU.

 

ŠTATISTIKA PRÁCE DÚL

Každoročne monitorujeme naše aktivity, aby sme my samé pre seba, ale aj pre ostatných, ktorí sa štatistikami riadia, či sa o ne zaujímajú, poskytli aj tento obraz našej práce. V roku 2018 pri pôrode ženu sprevádzalo 53% členiek nášho OZ. Sprevádzanie pri pôrode je časovo veľmi náročná vec, nakoľko nikdy neviete, kedy pôrod príde a ako dlho bude trvať. Duly s malými deťmi, alebo v životnej situácii, kedy si toto nevedia zariadiť, sprevádzať nemôžu. Je to úplne prirodzené, venujú sa svojim rodinám a inej dulej činnosti.

 

Pridaj komentár