Darujte nám 2% z dane

Poukázať 2% z vašich daní niektorej z organizácií neznamená pre vás platbu či príspevok navyše. Ak si túto možnosť neuplatníte, podiel z vašich daní pripadne do štátneho rozpočtu. Touto sumou však môžete podporiť niektorú z neziskových organizácií, ktorá svojím poslaním podporuje hodnoty, ktoré sú vám blízke.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek organizáciu, ďakujeme vám, pretože vieme, že táto forma podpory je pre fungovanie neziskových organizácií veľmi dôležitá.

Ak sa rozhodnete svojimi 2% podporiť nás, pomôžete nám:

  • zabezpečiť stabilitu našich vzdelávacích kurzov, vďaka ktorým každoročne 16 žien ukončí kvalitný ročný vzdelávací kurz pre duly,
  • vytvoriť podmienky pre zaistenie kontinuálneho vzdelávania a supervízií pre duly,
  • rozširovať možnosti pre osvetové aktivity, ktoré v spoločnosti podporujú zmenu perspektívy v nahliadaní na pôrod, materstvo a rodičovstvo.

Aj vďaka vám môžeme poskytovať ženám, ich partnerom a rodinám individuálnu podporu v dôležitých obdobiach ich života.

Ďakujeme!

Údaje o organizácii:

IČO/SID: 36076376

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly

Sídlo: Záhradná ulica 75/5, 059 11 Hozelec

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

 

Ak ste zamestnanec a vaše daňové priznanie robí váš zamestnávateľ

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane najneskôr do 15. februára 2022.

2. Zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% alebo 3% zo zaplatenej dane – suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

3. Ak ste v roku 2021 pre naše OZ odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a radi vám vystavíme Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín. Môžete nám tak darovať dokonca 3% z dane. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.

4. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (vaše osobné údaje a sumu zaplatenej dane), starostlivo si skontrolujte, či máte správne údaje občianskeho združenia Slovenské duly:

IČO/SID: 36076376

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly

Predvyplnené tlačivo môžete stiahnuť tu

V tomto roku je opäť možnosť zaškrtnúť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil. Sumu, ktorú ste nám poukázali, neuvidíme.

5. Tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2022 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska, adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

Daňové úrady následne prevedú vaše 2% (3%) v prospech našej organizácie.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1.  V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, všetky formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

2. Tu uvádzame formuláre, ktoré vám môžu pomôcť, ak ste neregistrovaným daňovým subjektom – fyzickú osobu, typ A:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A

Potvrdenie o podaní daňového priznania TYP A

Elektronický formulár daňového priznania TYP A

2. Tu uvádzame formuláre, ktoré vám môžu pomôcť, ak ste neregistrovaným daňovým subjektom – fyzickú osobu, typ B:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B

Potvrdenie o podaní daňového priznania TYP B

Elektronický formulár daňového priznania TYP B

Ak ste právnická osoba:

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 1% – 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

2-percenta-oz-slovenske-duly-s