Archív značiek: OZ Slovenské duly

Darujte nám 2% z dane. Lebo na pôrode záleží.

Poukázať 2% z vašich daní niektorej z organizácií neznamená pre vás platbu či príspevok navyše. Ak si túto možnosť neuplatníte, podiel z vašich daní pripadne do štátneho rozpočtu. Touto sumou však môžete podporiť niektorú z neziskových organizácií, ktorá svojím poslaním podporuje hodnoty, ktoré sú vám blízke.

Nech už si vyberiete ktorúkoľvek organizáciu, ďakujeme vám, pretože vieme, že táto forma podpory je pre fungovanie neziskových organizácií veľmi dôležitá.

Ak sa rozhodnete svojimi 2% podporiť nás, pomôžete nám:

 • zabezpečiť stabilitu našich vzdelávacích kurzov, vďaka ktorým každoročne 16 žien ukončí kvalitný ročný vzdelávací kurz pre duly,
 • vytvoriť podmienky pre zaistenie kontinuálneho vzdelávania a supervízií pre duly,
 • rozširovať možnosti pre osvetové aktivity, ktoré v spoločnosti podporujú zmenu perspektívy v nahliadaní na pôrod, materstvo a rodičovstvo.

Aj vďaka vám môžeme poskytovať ženám, ich partnerom a rodinám individuálnu podporu v dôležitých obdobiach ich života.

Ďakujeme!

                                                                                              Vaše duly z o.z. Slovenské duly

Postup, ako poukázať podiel z dane pre rok 2021, nájdete tu:

Postup-pre-2-percenta-2021

Ak ste zamestnanec, predvyplnené tlačivo na poukázanie 2% (3%) pre Slovenské duly nájdete tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane 2021

2-percenta-oz-slovenske-duly-s

Údaje o organizácii:

IČO/SID: 36076376

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Slovenské duly

Sídlo: Záhradná ulica 75/5, 059 11 Hozelec

OZ Slovenské duly

je nezisková organizácia založená v roku 2004.

 • združuje špeciálne vyškolené ženy – duly, sprevádzajúce budúcu mamičku i jej rodinu obdobím tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
 • je členom medzinárodných organizácií ENCA (European Network of Childbirth Associations) a European doulas
 • spolupracuje s organizáciami venujúcimi sa reprodukčnému zdraviu a rodine na Slovensku i v zahraničí
 • aktívne prispieva i pasívne sa zúčastňuje festivalov, kongresov, konferencií a pod.
  podporuje pozitívne zmeny v slovenskom systéme starostlivosti o matku a dieťa
 • členky OZ sa zaviazali dodržiavať Etický kódex

OZ Slovenské duly každoročne organizuje:

 • kurz pre duly
 • nadstavbové vzdelávanie členiek OZ
 • konferencie, workshopy pre odbornú i laickú verejnosť, semináre, besedy, prednášky, premietania filmov, zážitkové stretnutia, tvorivé dielne pre deti i dospelých a výstavy v rôznych regiónoch Slovenska
 • besedy pre deti a mládež v školách na tému rodičovstva
 • výstupy v médiách a odborné články

11893862_10205449248015363_5312789317666683192_o

Valné zhromaždenie 2015, Žilina