Vplyv duly na priebeh pôrodu – štatistika

Existujú viaceré štúdie, ktoré označujú sprevádzanie dulou za prospešné. Asi najznámejšou je randomizovaná štúdia (M. H. Klaus, J. H. Kennell, P. H. Klaus: Porod s dulou) ktorá dokazuje, že prítomnosť duly pri pôrode znižuje:

  • počet cisárskych rezov o 50%,
  • dĺžku prvej doby pôrodnej o 25%,
  • použitie oxytocínu o 40%,
  • užívanie liekov proti bolesti o 30%,
  • použitie kliešťov a vákuumextraktora o 40%.

Naše OZ Slovenské duly pripravuje každoročne štatistický prehľad našej činnosti, pri sprevádzaní slovenských mamičiek v našich pôrodniciach.

Sledujeme našu činnosť a vyhodnocujeme ako sa nám darí. Pripravujeme aj štatistický prehľad počtu pôrodov, spôsobu ukončenia pôrodu ak je sprevádzaný dulou, sledujeme počet cisárskych rezov.

Vyše 80% pôrodov sprevádzaných dulou z nášho Občianskeho združenia v roku 2016 skončilo vaginálnym pôrodom bez nutnosti použitia epidurálnej analgézie. Niektoré maminky túto možnosť využili.

Vedieme aj porovnanie miery cisárskych rezov pri pôrodoch sprevádzaných dulou vs % cisárskych rezov na Slovensku (údaje porovnávame od roku 2006, od prvých sprevádzaní pri pôrodoch našimi členkami na Slovensku).

Zo 100% pôrodov v danom roku, napr v roku 2016, skončilo 9% pôrodov sprevádzaných dulou cisárskym rezom a 29,9% cisárskych rezov celkovo na Slovensku.

Vieme teda aj týmito číslami okrem iného potvrdiť, že prítomnosť duly pri pôrode preukázateľne znižuje mieru cisárskych rezov, aj v našej krajine.

Pridaj komentár