Činnosť OZ Slovenské duly v roku 2015

V roku 2015 sa členky OZ Slovenské duly podieľali na mnohých národných i regionálnych činnostiach, ktorými sa snažili naplniť základné ciele združenia.

Výročná správa OZ Slovenské duly – 2015 (pdf, 4MB)

Činnosť občianskeho združenia

 • združenie každoročne organizuje kurz pre nové duly
 • združenie nepretržite poskytuje podporu už vyškoleným/praktizujúcim dulám, poskytuje
  informácie, supervíziu
 • združenie sa pravidelne podieľa na práci medzinárodných networkingových organizáciách
  združujúcich NO pracujúce v oblasti politiky reprodukčného zdravia (ENCA,European
  Doulas) a zúčastňuje sa výročných stretnutí
 • združenie sa pravidelne zúčastňuje a pripravuje konferencie so zameraním na podporu žien a oblasti starostlivosti o matku a dieťa

V roku 2015 malo občianske združenie 78 členiek. Členky združenia dodržiavajú Etický kódex združenia a raz ročne sa stretávajú na valnom zhromaždení.

Činnosť združenia v roku 2015

Medzinárodné

ENCA Meetingy sa konali v roku 2015 v Paríži, kde sa členky nášho združenia nemohli
z finančných dôvodov zúčastniť. S ENCA sme komunikovali písomne, vypracovanie Country reportu a slovenskej štatistiky/Hana Celušáková, preklad Pavlína Ilavská.

Slovensko

 • REFLEX – 13. február: o dulách, Markíza/ Hana Celušáková
 • 6. Česko-slovenské sympózium PCA o Dieťati a jeho rodine (s kolegyňou Máriou Kopčíkovou) Prednáška – Pôrod, ako slepé miesto v terapeutickej a poradenskej práci/ Hana Celušáková
 • Účasť na Analýze perinatálnych výsledkov v SR Trstenná – aktívna účasť Hana Celušáková
 • Pod Lampou – Ako sa rodíme na tento svet/ Hana Celušáková
  http://www.tyzden.sk/podlampou/26555/ako-sa-rodime-na-tento-svet/
 • Rozhovor Slovenský rozhlas – rádio Regina (Iveta Štefanová)
 • TV Pohoda/ Michaela Chlebanová
 • Rádio slobodný vysielač Banská Bystrica/ Ľuba Lapšanská
  https://www.youtube.com/watch?v=KOovOXPpkdg
 • Harmonia festival – Prednáška/ workshop – “Vedomá príprava na tehotenstvo a materstvo” / Ľuba Lapšanská
  o Harmonia festival/ Košice
  o Harmonia festival/ Žilina
  o Harmonia festival/ Banská Bystrica
  o Harmonia festival/ Poprad
 • TV Poprad/ Ľuba Lapšanská Týždeň dojčenia – http://www.tvpoprad.sk/svetovy-tyzden-dojcenia/
 • účtovníctvo mimovládnych org. Košice/ Ľuba Lapšanská
 • Workshop o eurofondoch/ Prešov/ Ľuba Lapšanská
 • TEDx Košice/ Pôrodná turistika, cesta za ženstvom a materstvom/ Ľuba Lapšanská
 • Kurz pre nové duly/počet nových dúl 16

Bratislavský kraj a západné Slovensko:

 • Chcem rodiť doma (diskusia), KC Dunaj, Bratislava/ Hana Celušáková
 • Pravidelné stretnutia (1x mesačne) tehotných žien s dulami „Rozhovory o zázraku“ v MC Hojdana/Bratislava/Zuzana Bajkaiová, bratislavské duly
 • Prednášky/stretnutia s tehuľkami na tému prirodzeného pôrodu v MC Budatko/1 x mesačne/Lucia Liptáková, Lýdia Koncsolová, Pavlína Ilavská
 • Pravidelné mesačné stretnutia s dulou v MC Ráčik /Bratislava/ Mirka Sivá
 • Podporná skupina, prednášky v RC Macko/ Marta Babincová
 • Rozhovory s dulou, Galanta / Irena Dobrovoľná
 • Prednášky v rámci týždňa nosenia /Dušana Kišoňová
 • Prednášky pre tehotné ženy, v spolupráci s PA, Bojnice /Vlasta Beňadiková
 • Pravidelné prednášky diskusie s témou prirodzený pôrod/ dojčenie v rôznych MC a RC

Stredné Slovensko:

 • Prednáška „Kto je dula“ pre homeopatov /Žilina/ Irena Peňa
 • Prednáška o činnosti duly, v rámci podujatia COOLTAJNER/ Považská Bystrica/ Zuzana Bašková Burinová
 • Stánok “OZ Slovenské duly” v rámci mile pre mamu/ Žilina/ Zuzana Ondrušeková
 • Prednáška o prirodzenom pôrode v centre Jahôdka/ Lučenec/ Iveta Dojčiarová
 • Pravidelné prednášky diskusie s témou prirodzený pôrod/ dojčenie v rôznych MC a RC

Východné Slovensko:

 • Prednáška „O práci duly“ / Humenné/ Jana Pačilová
 • beseda o materstve Kreativo Poprad/ Ľuba Lapšanská
 • Prednáška o práci duly a prirodzenom pôrode v spolupráci s PA v MC/Košice/ Ľudmila Hladtová
 • Prednáška „Bonding po cisárskom reze“ v rámci svetového týždňa dojčenia/ Poprad/ Martina Kotyková
 • propagačný vianočný večierok pre tehule/ Poprad/ Ľuba Lapšanská
 • Pravidelné prednášky diskusie s témou prirodzený pôrod/ dojčenie v rôznych MC a RC

Články

TÝŽDEŇ: Pôrod nemá byť traumou / Hana Celušáková

SME – titulka tlačená verzia: Psychologička a dula: Pôrodnice málo dbajú na duševné zdravie matiek a detí

Články najmama.sk, mamaaja 9/2015/ Michaela Chlebanová
http://najmama.aktuality.sk/clanok/236109/porodny-plan-preco-a-ako-ho-spisat-a-bude-honemocnica-respektovat

http://najmama.aktuality.sk/clanok/234830/ked-sa-babatku-nechce-von-10-tipov-na-vyvolanie-porodu

Časopis Vitalita

Projekt v rámci programu Dobré srdce – Nadácia Tatrabanky, a.s

Nadácia Tatra banky, a.s. podporuje projekty, ktoré predložia jej zamestnanci. Zamestnanec navrhne projekt, do ktorého je osobne zainteresovaný, alebo na ktorom mu osobne záleží. V roku 2015 sa nám podarilo opätovne získať finančné prostriedky, tentokrát na novú web stránku.

WEB priestor je hlavný a nosný priestor na propagáciu činnosti nášho Občianskeho združenia, zároveň pomáha budúcim rodičom jednoduchšie sa informovať o podstate nášho povolania ako i na jednom mieste nájsť kontakty na všetky aktívne duly. Cítili sme potrebu vytvoriť novú štruktúru webu, ktorá bude graficky aj obsahovo zodpovedať potrebám budúcich rodičov, záujemkýň o kurz duly ako ja nám samotným dulám. Vytvorili sme sekciu pre zdravotníkov, kde sa môžu viac dozvedieť o práci duly, etický kódex nášho OZ, majú priestor komunikovať s vedením OZ.

Vďaka podpore grantu a dobrovoľníckej práci viacerých členiek združenia sa nám podarilo sa nám vytvoriť efektívnu web stránku, ktorá spĺňa všetky tieto požiadavky.

Osobitne sme hrdé na sekciu, kde zbierame pôrodné príbehy žien, ktorým dula pomohla
akoukoľvek svojou činnosťou. Mamičky sa s nami veľmi rady delia o tieto príbehy, ktoré vnímame ako inšpiráciu pre ženy, ktoré si nevedia v praxi predstaviť, čo im môže dula poskytnúť.

V príbehoch nie sú uvádzané mená dúl, nakoľko to nemá byť „reklama“ na konkrétnu dulu, ale na činnosť duly ako takej.

Mamičky veľmi ocenili aj prehľad dúl podľa krajov, resp. pôrodníc v ktorej sprevádzajú.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie prebehlo v dňoch 17.-18. októbra 2015, v Žiline.
Na valnom zhromaždení sme odsúhlasili viacero zásadných zmien v našom združení. Odsúhlasili sme zmenu sídla OZ, z bratislavského do prešovského kraja, navýšili sme členské poplatky, nakoľko združenie potrebuje na zabezpečenie základných činností viac finančných zdrojov.

Dohodli sme sa na nasledovných aktivitách:

 • práca združenia aj na regionálnej úrovni (zdieľanie z pôrodníc v danej oblasti, PR v regionálnych médiách, ..)
 • fundraising, účasť na vzdelávacích podujatiach k získavaniu finančných prostriedkov, fundraising na regionálnej úrovni
 • vymedzenie hraníc získania certifikátu
 • vymedzenie pravidiel na obnovenie certifikátu (nadstavbové vzdelávanie, supervízie v pomáhajúcej profesii, práca pre združenie)

Štatistika práce dúl

Naše občianske združenie už niekoľko rokov monitoruje záujem o služby duly. Najmä teda o sprevádzanie pri pôrode. Záujem neustále rastie. V roku 2015 vyhľadalo služby duly viac ako 1500 žien. Jedným z cieľov nášho združenia je pokryť dopyt aj na regionálnej úrovni.
Pozitívny vývoj možno vidieť aj so štatistických údajov. Odovzdanie osobnej štatistiky je základnou povinnosťou každej členky nášho združenia.

Vo výročnej správe pravidelne zverejňujeme výsledky tejto štatistiky. Hlavné zistenia za rok 2015:

 • počet pôrodov sprevádzaných dulou v roku 2015 opäť vzrástol
 • podiel pôrodov sprevádzaných dulou, ktoré končia cisárskym rezom je dlhodobo nižšie ako % sekcií na Slovensku za daný rok
 • ženy, ktoré sú pri pôrode sprevádzané dulou uprednostňujú pôrod bez epidurálnej analgézie (EDA).

Podrobná štatistika v grafoch je vo Výročnej správe OZ Slovenské duly – 2015 (pdf, 4MB)