Kompas starostlivosti počas pôrodu – odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, 2018

Spoznajte odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie k starostlivosti počas pôrodu s cieľom pozitívnej skúsenosti s pôrodom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pravidelne aktualizuje odporúčania ku konkrétnym praktikám, s ktorými sa v starostlivosti počas pôrodu či bezprostredne po ňom môžeme stretnúť. Tieto odporúčania môžu slúžiť ako zrozumiteľná navigácia pre vaše informované rozhodnutia počas pôrodu. Výber z odporúčaní vám môže poskytnúť veľmi rýchlu a prehľadnú orientáciu, v závere textu vám prinášame na stiahnutie komplexnejší a podrobnejší preklad s prehľadom jednotlivých praktík.

Výber odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie k starostlivosti počas pôrodu s cieľom pozitívnej skúsenosti s pôrodom

Odporúčaná starostlivosť:

 • rešpektujúca starostlivosť o ženu (zahŕňa dôstojnosť, súkromie, informovanosť, kontinuálnu podporu),
 • efektívna a zrozumiteľná komunikácia medzi ženou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
 • prítomnosť sprevádzajúcej osoby podľa svojho výberu,
 • posúdenie stavu dieťatka pri príjme do pôrodnice počúvaním oziev Dopplerovým ultrazvukom/fetálnym stetoskopom,
 • posúdenie postupu pôrodu vaginálnym vyšetrením v intervaloch 4 hodiny (u zdravých žien),
 • použitie epidurálnej analgézie alebo opioidov podľa preferencií ženy (u zdravých žien),
 • využitie úľavových relaxačných techník (zahŕňa progresívnu svalovú relaxáciu, hudbu, dýchanie, mindfulness),
 • využitie manuálnych úľavových techník ako masáž, teplé obklady podľa preferencií ženy (u zdravých žien),
 • podávanie jedla a tekutín počas pôrodu (u zdravých žien),
 • povzbudzovanie k pohybu a striedaniu polôh počas prvej doby pôrodnej (u zdravých žien),
 • povzbudzovanie k tomu, aby žena zaujala polohu podľa svojho výberu počas druhej doby pôrodnej,
 • podporovanie k tomu, aby sa žena pritlačení riadila vlastnými pocitmi,
 • prevencia poranenia hrádze formou masáže a teplých obkladov, aktívna ochrana hrádze rukami zdravotníka,
 • preventívne podanie oxytocínu počas tretej doby pôrodnej ako prevencia popôrodného krvácania,
 • odloženie prestrihnutia pupočnej šnúry,
 • zabezpečenie kontaktu koža na kožu a podpora prvého prisatia na prsník počas prvej hodiny po pôrode,
 • preventívne podanie vitamínu K po uplynutí prvej hodiny po pôrode,
 • odloženie kúpania dieťatka o 24 hodín po pôrode,
 • ubytovanie matky a dieťaťa v jednej miestnosti bez separácie.

Neodporúča sa:

 • posudzovanie postupu pôrodu podľa dilatácie bránky na základe merítka 1cm/hodinu,
 • intervencie na urýchlenie pôrodu pred dosiahnutím dilatácie bránky na 5 cm,
 • rutinné holenie oblasti hrádze, rutinné podanie klystíru,
 • rutinná kardiotokografia (monitor) pri príjme u zdravých žien so spontánnym nástupom pôrodu,
 • kontinuálna kardiotokografia (monitor) u zdravých žien počas spontánneho pôrodu,
 • medikamentózna úľava od bolesti ako prevencia dlhého trvania pôrodu,
 • súhrn intervencií pre aktívne vedený pôrod ako prevencia dlhého trvania pôrodu,
 • dirupcia vaku blán a podanie oxytocínu v rannej fáze pôrodu,
 • intravenózne podanie tekutín (u zdravých žien),
 • rutinná epiziotómia u žien so spontánnym priebehom pôrodu,
 • tlak na fundus počas druhej doby pôrodnej,
 • rutinné podanie antibiotík pri nekomplikovanom pôrode,
 • rutinné odsatie dýchacích ciest u novorodenca s čistou plodovou vodou a nástupom dýchania.

Zdroj:

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Dostupné na:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf;jsessionid=AF2F49E3C190A3152521E0C2EAFD9A2E?sequence=1

Český preklad realizovaný v rámci Unie porodních asistentek dostupný na: https://www.unipa.cz/wp-content/uploads/2018/10/WHO-p%C3%A9%C4%8De-p%C5%99i-porodu-CZ-libre-2.1.pdf

Pridaj komentár