Vyvolávanie pôrodu – 2. časť

Tehotenstvo patrí v živote ženy medzi najkrajšie ale zároveň aj najťažšie obdobia. Nielen jej telo, ale aj jej  psychika prechádza mnohými zmenami. Žena sa pripravuje na prijatie novej role, a to role matky. Prijíma veľa impulzov, či už zo svojho vnútra, alebo zvonka, od matky, priateliek, či odborníkov, ktorých na tejto ceste stretá.

V tejto časti vám prinášame informácie o tom, ako vyzerá postup vyvolávania pôrodu v zdravotníckom zariadení v prípade, že z nejakého objektívneho zdravotného dôvodu nie je možné čakať na spontánny začiatok pôrodu. Tu si môžete prečítať prvú časť článku o tom, ako môžete svoje telo podporiť v domácom prostredí pred samotným vyvolávaním.

Niekedy sa stane, že žiadny z domácich receptov nezaberie, termín pôrodu je dávno preč a bábätku sa stále na svet nechce. Pravidelné prehliadky u lekára síce neodhalili žiadny problém, ale lekár navrhuje hospitalizáciu, monitorovanie tehotenstva alebo dokonca vyvolávanie pôrodu.

K vyvolaniu pôrodu však môžu viesť aj zdravotné komplikácie na strane matky, ako aj dieťaťa.

Mnoho žien cíti strach, obavy, dokonca sklamanie a pocit zlyhania, nakoľko nenaplnili svoje predstavy o prirodzenom pôrode a môžu mať pocit, že ich telo ich v takto dôležitej chvíli zradilo. Tieto pocity však nie sú na mieste a partner, rodina, priatelia, dula, či zdravotníci by mali spraviť všetko preto, aby sa tak žena necítila.

Obzvlášť trpia ženy, ktoré si svoj pôrod vysnívali ako prirodzený akt v spoločnosti partnera v pokojnom prostredí domova ako dlho to len bude možné.

Aby budúce mamičky zvládali hospitalizáciu a všetky úkony smerujúce k vyvolaniu pôrodu čo najlepšie, je potrebné im pripraviť pokojné, rešpektujúce prostredie, prístup k zrozumiteľným informáciám o všetkých úkonoch, ako aj možnosť byť v nepretržitom kontakte s blízkymi. Obzvlášť v dnešných pandemických časoch je však hlavne prítomnosť blízkej osoby limitovaná.

Ženy si pobyt v pôrodnici môžu spríjemniť obľúbenou hudbou, vlastnou dekou, kontaktom prostredníctvom telefonátov. Taktiež môžu využiť priaznivé účinky aromaterapie, vhodne zvolený olejček rozohriaty v dlaniach môže žena vdychovať vždy, keď to potrebuje.

Počas hospitalizácie je pravidelne monitorovaná kontrakčná činnosť, ako aj ozvy plodu pomocou CTG záznamu. Skúsená pôrodná asistentka vie vyhodnotiť krivku akcie srdiečka a v   prípade potreby upovedomiť lekára. Samotný proces vyvolania pôrodu – indukcia nemusí mať okamžitý efekt, môže trvať 2-3 dni.

Pravidlom pri príjme je aj gynekologická prehliadka, počas ktorej je často vykonaný Hamiltonov hmat. Jedná sa o bolestivý výkon, pri ktorom sa mechanicky rozrušia blany na krčku maternice, tento úkon spustí tvorbu prostaglandínu. Následne možno pozorovať špinenie, až mierne krvácanie. Žena by mala dať k tomuto výkonu vopred súhlas, často sa však vykonáva rutinne, bez toho, aby žena bola o ňom informovaná.

Ďalší krok zvyčajne býva oxytocínový záťažový test. Nejedná sa o indukciu v pravom zmysle slova, skôr o proces, pri ktorom sa sleduje reakcia bábätka na záťaž spôsobenú kontrakciami. Ozvy plodu sa monitorujú 20 minút pred podaním infúzie s oxytocínom, 20 minút počas pomalého vnútrožilného podávania oxytocínu – po vyvolanie 1-3 kontrakcií, kedy sa infúzia vypne a následne 20 minút po vysadení oxytocínu. Lekár vyhodnotí krivku tvorenú akciou srdiečka v súvislosti s kontrakčnou činnosťou a na základe výsledku rozhodne o následnom postupe. Je dôležité, aby rodička bola o všetkom dôkladne a zrozumiteľne informovaná.

Ak je CTG záznam v poriadku a kontrakcie po odstavení infúzie prestanú, môže sa test opakovať v priebehu nasledujúcich pár dní.

Ak kontrakcie neutíchnu, môže sa pokračovať v podávaní oxytocínu a k vyvolaniu pôrodu.

V prípade, že samotný oxytocín ani po opakovanom podávaní nevedie k indukcii pôrodu, môže lekár pristúpiť k zavedeniu Prostínu – čípku s prostaglandínom hlboko do pošvy, prípadne až do krčka.

Prostaglandíny pôsobia na krčok maternice zmäkčujúco, čím podporujú jeho otváranie.

Zavádzaniu Prostínu často predchádza amniotómia – umelé prerušenie blán plodového obalu  s následným odtokom plodovej vody. Hlavička dieťaťa tak začne naliehať na prostínom zmäkčovaný krček a pomáhať jeho postupnému otváraniu. Efekt podania prostaglandínov sa overí ďalšou gynekologickou prehliadkou o 6-8 hodín, pri podaní pesaru je efekt viditeľný až po približne 24 hodinách.

Efekt podania Prostínu sa následne podporuje podaním klystíru, ako aj následnej infúznej terapie oxytocínom.

Počas indukovaných pôrodov sa pristupuje častejšie k CTG monitorovaniu plodu, našťastie sa u aj v nasich pôrodniciach ustupuje od monitoringu v ľahu a vykonáva sa v polohe, ktorá je pre ženu prijateľná.

Približne 5% žien po podaní prostínu trpí hyperstimuláciou maternice, čo znamená, že kontrakcie nastupujú rýchlo za sebou a sú intenzívne. Zriedkakedy ovplyvnia zdravotný stav dieťatka. V prípade hyperstimulácie sa pristupuje k vyňatiu pesaru z pošvy, prípadne k ďalšej medikamentóznej liečbe vedúcej k zmierneniu kontrakcií.

Stáva sa, že indukcia pôrodu nie je ani po niekoľkonásobnom opakovaní úspešná, alebo počas nej dôjde k nežiadúcej reakcii a život alebo zdravie matky a dieťatka sa ocitnú v ohrození. Po zvážení situácie lekár navrhne pôrod cisárskym rezom. Podľa závažnosti symptómov, po dôkladnom poučení sa rodička rozhodne, či podstúpi sekciu v spinálnej alebo celkovej anestézii.

Celková anestézia nastupuje rýchlejšie a preto je výhodná pri bezprostrednom ohrození života či zdravia matky alebo dieťatka, zatiaľ čo spinálna anestézia umožňuje kontakt matky s bábätkom bezprostredne po pôrode, dokonca v niektorých pôrodniciach aj krátky bonding.

K vyvolávaniu pôrodu ženy často pristupujú s obavami o vlastné zdravie či zdravie bábätka. Indukcia narúša ich predstavy a túžby o pôrode v harmónii s vlastným telom. V súčasných podmienkach musia ženy prejsť týmto stresujúcim procesom samé, pričom podpora blízkej osoby je práve pre ne nesmierne dôležitá. Partner, či iná sprevádzajúca osoba by mala mať umožnený prístup počas celého procesu indukcie pôrodu a pôrodu samotného, aby poskytli žene potrebnú psychickú ale aj fyzickú podporu.

Článok pre vás napísala dula Petra Slamová.

Pridaj komentár