VBAC – Vaginálny pôrod po sekcii

Máte za sebou pôrod cisárskym rezom a teraz ste znova tehotná. Aký bude tento pôrod? Naozaj platí, že jeden cisársky rovná sa automaticky ďalší cisársky? Ako je to s prirodzeným pôrodom po sekcii? Je vôbec šanca ešte prirodzene porodiť? Takto rozmýšľa veľa žien, ktoré majú za sebou jednu alebo aj viac sekcií.

Samotné rozhodnutie musí vychádzať od ženy. Pretože vo väčšine našich pôrodníc vám bez problémov spravia automaticky opäť cisársky rez a často sa ešte stáva, že sa o možnosti porodiť vaginálne ani nezmienia. Je to na ženách, aby si hľadali informácie a zisťovali možnosti. Pomaličky sa ale, našťastie, táto situácia zlepšuje a je veľa pôrodníc, ktoré vám nebudú brániť v tom aspoň to skúsiť.

V každom prípade je ale lepšie nájsť si takú pôrodnicu a najlepšie aj pôrodníka, kde sú takýmto pôrodom naklonení a majú aj isté skúsenosti. Ženy v takejto situácii potrebujú byť naozaj dobre podporené, pretože vaginálny pôrod po sekcii má svoje špecifiká. Automaticky sú tieto ženy vedené ako rizikové rodičky.

V súčasnosti sa udáva, že až 70% žien dokáže porodiť vaginálne po predchádzajúcej sekcii (je to výpočet žien, ktoré podstúpili pokus o vaginálny pôrod). A to je určite dobrý dôvod na to, aspoň sa o to pokúsiť. Pretože každá ďalšia operácia opäť prináša všetky riziká s ňou spojené.

Špecifiká vaginálneho pôrodu po sekcii

Čo všetko je treba brať do úvahy? Takýto pôrod by mal byť vedený čo najprirodzenejšie. Šancu na úspech výrazne zvyšuje spontánny nástup kontrakcií. To znamená, že pôrod by nemal byť indukovaný, teda vyvolávaný. Akýkoľvek ďalší zásah zvyšuje riziko opätovnej sekcie.

Veľkým otáznikom je epidurál. Hoci to niektorí pôrodníci vyvracajú, epidurál výrazne znižuje možnosť prirodzene porodiť. Môže totiž viesť k mimoriadnemu spomaleniu tepu plodu. A to je stav, ktorý býva považovaný za spoľahlivý signál, že došlo k povoleniu jazvy a následným problémom. Pôrodníci tento stav nespájajú s epidurálom a pôrod vtedy ukončia akútnou sekciou.

Ruptúra maternice je totiž najviac diskutovanou témou v súvislosti s vaginálnym pôrodom po sekcii. Miera tohto rizika sa udáva pri štandardnom reze (tzv.bikini rez, najčastejšie používaný rez v súčasnej dobe) cca 0,2 – 0,7%.

Aké sú príznaky ruptúry maternice? Okrem spomenutého spomalenia tepu plodu sú to aj kŕčovité, veľmi bolestivé kontrakcie, nepokojná rodička, ktorej rýchlo bije srdce, krvácanie – vaginálne alebo skryté (do maternice, do dutiny brušnej).

Dnes sa bežne stretnete s tým, že vám na odobrenie vaginálneho pôrodu po sekcii budú merať hrúbku dolného segmentu pomocou UTZ vyšetrenia (známe ako meranie jazvy). Je to ale údaj, ktorý sa mení počas tehotenstva a v súčasnej dobe nexistujú žiadne hodnoty použiteľné v klinickej praxi, ktoré by predpovedali ruptúru jazvy na maternici počas pôrodu. Tzn. nevie sa, kedy je ten správny čas na meranie jazvy.

Ďalej sa často berie do úvahy interval medzi jednotlivými pôrodmi. Udáva sa, že 18 mesiacov a menej znamená menšiu mieru úspešnosti VBAC, a to hlavne pri indukovanom (vyvolávanom) pôrode. Istou kontraindikáciou môže byť aj poloha dieťatka koncom panvovým.

Niektoré štúdie berú do úvahy aj veľkosť bábätka. Udávajú, že riziko ruptúry rastie približne na 2,4% u plodu s hmotnosťou nad 4200 g. Podľa iných štúdií to však nemá žiaden vplyv. Treba brať do úvahy aj presnosť resp. nepresnosť UTZ merania hmotnosti plodu.

Ako vyzerá takýto pôrod?

Základnou črtou, ktorú potvrdzujú aj moje skúsenosti, je fakt, že tento pôrod trvá relatívne dlhšie ako pôrod bez predchádzajúcej sekcie. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že telo rodičky sa samé od seba správa veľmi obozretne, s ohľadom na narušené tkanivo maternice.

Celkovo ženy udávajú kratšie a menej intenzívne kontrakcie, ktoré môžu byť častejšie. Telo si zrejme záťaž dávkuje postupne, aby sa jazva na maternici prirodzene prispôsobila a neohrozila tak ženu prípadnou ruptúrou. Príroda je jednoducho naozaj mocná a sama od seba nepôjde proti životu.

Preto je dôležité, aby sa do tohto pôrodu umelo nezasahovalo, ak to nie je naozaj nutné. Telo potrebuje ísť svojím tempom a ak sa bábätku darí dobre a má v poriadku ozvy, treba mu nechať čas. Urýchľovanie pomocou umelého oxytocínu môže mať veľmi nepriaznivé účinky, nakoľko kontrakcie vtedy bývajú pre ženy ťažšie znesiteľné a v tomto prípade to maternica nemusí zvládnuť.

VBAC u žien, ktoré ešte predtým vaginálne nerodili a majú za sebou 1-2 sekcie, navyše prebieha ako pôrod prvorodičky. Tzn., že prirodzene bude trvať dlhšie. Ak sa k tomu pridá ešte vyše spomenuté správanie tela, môže sa takýto pôrod naozaj natiahnuť.

Je potrebné, aby na to žena bola psychicky pripravená a aby sa jej dostalo maximálnej podpory zo strany personálu aj zo strany prípadnej sprevádzajúcej osoby. Z tohto dôvodu je naozaj dôležitý výber pôrodnice, kde sú ochotní a majú skúsenosti viesť takýto pôrod prirodzeným spôsobom.

Odmenou však môže byť prirodzený pôrod, ktorý utvrdí ženu v jej schopnosti porodiť a uľahčí jej cestu k ďalšiemu prípadnému tehotenstvu. A ak pôrod opäť skončí sekciou? Áno, aj takáto situácia samozrejme môže nastať, to predsa platí pre každý pôrod. Pre ženu tu ale ostáva fakt, že v danej situácii urobila maximum toho, čo sa urobiť dalo.

Ak by ste sa rady pripravili na vaginálny pôrod po cisárskom reze, neváhajte kontaktovať dulu z vášho regiónu. Nájsť ju môžete tu: https://duly.sk/zoznam-dul/

Článok pre vás napísala dula Stanislava Bachratá.

Pridaj komentár