Na pôrod budem spomínať

Mia sa narodila na jar 2014 a naozaj to bol jeden z najkrajších zážitkov, ktorý som mala možnosť v mojom doterajšom živote prežiť… Počúvajúc zážitky môjho rodiaceho okolia to neberiem ako samozrejmosť, ale som vďačná, že môj pôrod bol tak prirodzený, ako je to na Slovensku a v Bratislave len možné. To, že na pôrod budem spomínať nie ako na nočnú moru, je vo veľkej miere aj zásluhou duly, ktorá mi pomohla v ujasnení si toho, čo od pôrodu očakávam pre seba a pre svoje dieťa. Na záver spoločnej prípravy na pôrod som tak mala pomerne jasnú predstavu o tom, ako by som chcela, aby môj pôrod pre mňa a Miu prebehol. Veľmi upokojujúci pocit bola možnosť sa o všetkom a hocičom s dulou poradiť a zavolať kľudne aj o “polnoci”, ak by bolo treba.

Dula mi odporučila knihu od Michaela Odenta – Znovuzrozeny porod a pri jej čítaní som mala opäť priestor sa utvrdiť vo svojich predstavách. Veľmi ma potešilo, že všetko to, o čom som inštinktívne vedela, že je správne, som našla aj v tejto knihe. Bolo to uistenie sa o tom, že nie som “úplne mimo” a že mám seba a svoje inštinkty plne počúvať.

Dula bola mojou “poistkou” pri pôrode a do istej miery garant toho, že to naozaj prebehne tak, ako si to želám. Je veľmi povzbudzujúce mať počas pôrodu pri sebe niekoho, kto sa venuje len Vám a podporí Vás, či už slovom alebo vhodným dotykom, kedy Vám pomôže sa uvoľniť, kedy viete, že nie ste len ďalšia v čakárni, ale že táto chvíľa je pre ňu tak isto špeciálna ako pre Vás.

Prirodzený príchod na svet a s ním súvisiace sa rozbehnutie všetkých ďalších procesov na úrovni fyzickej aj duševnej je niečo, čo pokladám za veľmi dôležité pre ďalší vývoj dieťaťa a jeho plnohodnotný začiatok, niečo, z čoho budeme následne spoločne čerpať celý život. A opäť ,- možnosť poradiť sa s dulou o kojení, uistenie sa či to, čo robím 1x v živote je správne, bolo pre mňa ako prvorodičku veľmi podstatné.

Želám všetkým budúcim mamičkám taký príjemný pôrod, aký som mala aj ja, a neskromne si želám pre našu spoločnosť aj viacej pôrodníkov pripravených akceptovať ako plnohodnotných partnerov pri pôrode duly a rodičky.

Lucia, prvorodička, Bratislava