Polohy a ich vplyv pri pôrode

Pôrod začína, keď je dieťatko pripravené prísť na svet a žene vyšle signál. Jej telo spustí  pôrodný proces v podobe pravidelne sa opakujúcich kontrakcií. Nie vždy sú okolnosti začiatku pôrodu takto jednoznačné. Ak je žena v termíne a pôrod nepostupuje, prípadne sa jedná o ženu  prenášajúcu, pristupuje sa k vyvolávaniu pôrodu. Intenzita prežívania pôrodnej bolesti je pri  prirodzene rozbehnutom pôrode nižšia ako pri vyvolanom pôrode, hoci obidva sa môžu pre  ženu skončiť ako vaginálne pôrody. V obidvoch prípadoch môže vhodná poloha pri  predýchavaní kontrakcií zmierniť intenzitu prežitku.

Pri medicínsky vyvolávanom pôrode je  však oveľa ťažšie preferovanú polohu v nemocnici docieliť. Dôvodom je častejšie vyšetrovanie  a monitoring rodiacej ženy a jej dieťatka zdravotným personálom v polohách, ktoré považujú  za bezpečné. Vo väčšine prípadov však zdravotníkmi určené polohy nie sú vyhovujúce pre  rodiacu ženu. Môžu skomplikovať fyziologický priebeh pôrodu a zvyšujú riziko ďalších  medicínskych zásahov do pôrodného procesu. Preto je veľmi dôležité, aby rodiaca žena  komunikovala s personálom ohľadom svojich potrieb pri výbere polohy. Ideálne je prezistiť si  možnosti vami zvolenej pôrodnice vopred. 

Pôrodnice často na svojich stránkach informujú ženy o slobode výberu pôrodnej polohy. Tieto informácie sú však veľmi zavádzajúce, pretože mnohé nemocnice ponúkajú voľnosť pohybu  počas prvej doby pôrodnej, kedy sa žena otvára, no dieťatko sa ešte nerodí. Je len zopár  pôrodníc na Slovensku, kde je ženou zvolená poloha akceptovaná v druhej dobe pôrodnej.  Zväčša sa využíva pasívny polosed/poloľah na pôrodníckom kresle s nohami rozovretými  a umiestnenými na operadlách. Tento článok sa venuje využitiu polôh v prvej a druhej dobe  pôrodnej. Dozviete sa, ako si pomôcť pri zlom naliehaní dieťatka do pôrodných ciest, čo robiť  keď bolesť vystreľuje do konkrétneho miesta, alebo ako urýchliť či spomaliť pôrod dieťatka.  

Pôrod a jeho priebeh sa nedá naplánovať. Existujú však určité súvislosti s polohou dieťatka  v maternici a výberom polohy pri pôrode. Ženu telo intuitívne navedie do polohy, ktorá má  zmierniť pôrodné bolesti a zamedziť poraneniam ženy či dieťatka. Pri pôrode dieťatko prechádza rôznymi úrovňami pôrodných ciest a jeho hlava pôsobí na mäkké tkanivá, ako aj na  kosti panvy. 

Vplyv polohy na mäkké tkanivá pôrodných ciest 

Naliehanie dieťatka pôsobí na mäkké tkanivá svalov, pričom ich rozvoľňuje. Najprv musí  prejsť krčkom maternice, je to akoby si prevliekalo cez hlavičku rolák. Keď máte nový sveter,  môže to ísť pomalšie ako pri niekoľkonásobnom prevliekaní cez hlavu. Tiež nie je jedno, akou plochou hlavičky dieťatko cez krček prechádza. Najľahšie to ide cez záhlavie, čiže najmenší  obvod hlavičky. Obrázok nižšie ukazuje najideálnejšie uloženie hlavičky dieťaťa vo väzbe k  prechodu pôrodnými cestami. 

Zdroj: http://www.internethospital.net/huseijiku2.gif 

Rozlišujeme 4 základné uloženia dieťatka hlavičkou dolu. Predné ľavé, predné pravé, zadné  ľavé a zadné pravé postavenie. Umožnením polohovania ženy už v prvej dobe pôrodnej vieme  pomôcť polohovaniu dieťatka tak, aby malo možnosť nasmerovať sa záhlavím do krčka  maternice. Väčšinou ženy intuitívne cítia, aká poloha im je príjemná a zmierňuje tlaky v oblasti  lonovej kosti, krížov či v pošve. To práve súvisí s uložením dieťatka v maternici v jednej zo  spomínaných polôh. Zamedzením tejto možnosti pohybu má dieťatko oveľa ťažšiu úlohu prejsť  na svet. Týmto vlastne vieme vysvetliť intenzívne pôrodné bolesti v lekármi určených  polohách, obzvlášť pri polohe na chrbte kvôli vyšetreniam ako CTG monitor alebo vaginálna  kontrola, či po podaní epidurálnej analgézie. Okrem iného, dlhodobý pobyt na chrbte pre  rodiacu ženu prináša aj iné úskalia v podobe zhoršeného okysličenia krvi a jej prívodu do  placenty, antigravitačnému pôsobeniu síl na dieťatko a ženské orgány, ako uvádza WHO vo  svojich štúdiách.  

Vplyv polohy na pevné kosti panvy 

Ďalšou úrovňou je kostnatá časť panvy, ktorá má spravidla elipsovitý tvar pretiahnutý do strán.  Dieťatko tak potrebuje rotovať, pričom prvá rotuje hlavička a k nej sa pridáva telíčko dieťatka.  Rotačné pohyby sú nasledovné: dieťatko vstupuje do pôrodných ciest predklonenou hlavičkou,  následne rotuje záhlavím dopredu (opiera sa temenom o lonovú kosť), tam spraví záklon a  hlavičkou sa vracia späť do boku. Dieťatko má schopnosť a silu prejsť týmto procesom, ak mu  je umožnený dostatok času, žena mu pomáha polohovaním tak, aby ho podporila gravitáciou a  ťažiskom do správnej rotácie. Ako rodiaca žena nemusíte poznať anatómiu a fyzické procesy.  Vašou úlohou je spolupracovať s intuíciou a dieťatku pomáhať tak, ako si to prostredníctvom  vášho tela žiada.

Polohy a ich prínosy 

Ľah na chrbte 

Pozor, nemyslím tým dnes väčšinovo využívanú pôrodnícku  polohu, ale ľah na chrbte s kolenami pri ramenách.  Pomáha pri situáciach, kedy je hlava dieťatka “zaseknutá”  pod lonovou kosťou, spravidla účinná pri zadnom postavení  dieťatka v maternici. V tejto polohe by mal zdravotný  personál pomôcť s ochrannou hrádze teplým obkladom, aby  nedošlo k poraneniu, alebo aby sa zminimalizovalo.  

Poloha na boku 

Je to dobrý kompromis k lekármi obľúbenej polohe  na chrbte. Je fajn, keď vám pri tejto polohe niekto  podrží hornú nohu. Táto poloha je síce  antigravitačná, ale tým, že kríže a kostrč nie sú  utlačené, nohy sú pohyblivé, viete pracovať s  kostnatou časťou panvy a rozširovať priestor pre  hlavu dieťatka. Taktiež sa poloha dá využiť na  podanie epidurálnej analgézie. Pre ženy nie je  únavná, nie je pri nej veľký tlak na hrádzu, ani na  konečník, je však potrebná súčinnosti osoby, ktorá mamičke nohu podrží.  

Koleno prsná poloha 

Žena má opretý hrudník o vankúše tak, aby hlava a paže boli  uložené na podložke, ale aby ženu netlačili. Panva je vyššie  ako horná časť tela. Žena kľačí na kolenách.  Poloha vhodná pri nesprávnom naliehaní hlavičky v panve,  vtedy je touto polohou možné bábätko vrátiť o kúsok späť a  ono sa môže pokúsiť o správne nasmerovanie v osi  pôrodných ciest.  Taktiež ju využite pri príliš silnom tlaku v pôrodných cestách  ako prevencia proti opuchu a silnému krvácaniu, alebo pri  prepadnutom pupočníku.

Poloha v predklone v stoji alebo na štyroch 

Pomáha pri vyššom tlaku na chrbticu v zadnom postavení dieťatka, odľahčuje chrbát miernym  preklopením bruška dopredu. Tieto polohy dovoľujú ženám ostať v pohybe – nemusia byť  statické, pričom často žena pridáva krúživé pohyby v panve, čím pomáha dieťatku pri zostúpení  panvou. Či už žena stojí , kľačí na podložke, opiera sa o partnera, všetko sú to variácie  prispôsobené okolnostami, v ktorých žena rodí 

Vertikálna poloha 

Poloha určená pre využitie gravitácie,  zintenzívňuje potrebu tlačenia, dieťatku pomáhate aktívne zostúpiť pôrodnými cestami.  Pri zavesení sa o oporný bod viete maximalizovať uvoľnenie panvy.  

Pri kratšej pupočníkovej šnúre skúste podrep  ako alternatívu k tejto polohe. 

Pri asymetrickom zostúpení hlavičky/asynklitisme vyskúšajte bočné  nakročenie do strany, v ktorej asymetria je.

Článok pre vás napísala dula Alia Valdner.

Pridaj komentár